Header Ads

PR9 ติดโผหุ้นยั่งยืน THSI 2 ปีซ้อน โบรกอัพกำไรปีนี้โตเพิ่ม-เป้าใหม่ 20 บ

   

PR9 ติดโผหุ้นยั่งยืน THSI 2 ปีซ้อน  โบรกอัพกำไรปีนี้โตเพิ่ม-เป้าใหม่ 20 บ

PR9 ติดโผหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 65 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ในกลุ่มธุรกิจบริการ สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานขององค์กร คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้านโบรกปรับประมาณการกำไรปี 65   โตขึ้นอีก 3% เป็น 537 ล้านบาท จากฤดูฝนธุรกิจเข้าสู่ไฮซีซั่น หนุนรายได้ผู้ป่วยเพิ่ม รับผลบวกลูกค้าต่างชาติพุ่งหลังเปิดประเทศ แนะนำ “ซื้อ” อัพเป้าหมายใหม่ 20 บาท    

นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)(PR9) ผู้ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2564 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย        

โดย PR9 เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในกลุ่มธุรกิจบริการ จากการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     โดยบริษัทมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละมิติ ด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคม

สะท้อนให้เห็นว่า PR9 มีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน            โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ในอนาคตที่ชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มาตั้งแต่ปี 2558 เป็นรายชื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม              และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)                       

โดยบริษัทที่อยู่ใน THSI ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50%              ในแต่ละด้าน  ESG หรือเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.