Header Ads

คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

 คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณาลงสื่อของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ  

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เชิญชวนร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น SPA MANAGER ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

อบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสอน การบริหาร การบริการด้านเวลเนสและสปากว่า 40 ปี เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา) ที่ประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมติวสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข และได้รับประกาศนียบัตรจาก PIM College of Health and Wellness สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อจบหลักสูตร รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจสปาชั้นนำที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และโอกาสพิเศษในการต่อยอดธุรกิจกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

               


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตราจารย์ (เชียวชาญพิเศษ) ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
รักษาการผู้อำนวยการงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณชวนัสถ์ สินธุเขียว
ประธานกรรมการ สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

คุณสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร
กรรมการเลขาธิการ สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

ดรอนิดา โทณะวณิก
ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา

รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบ HYBRID-LEARNING
อบรมเริ่ม 
31 ต.ค. – 14 พ.ย.65 (วันจันทร์ - เสาร์ ระยะเวลา 13 วัน)

- ONLINE 9 วัน

- ONSITE 4 วัน ณ โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2565 เท่านั้น รับด่วน จำนวน 30 ที่นั่ง

พิเศษเพียงท่านละ 11,500 บาท (รวม vat)

ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พักภาคปฏิบัติ
สมัครอบรม : https://forms.gle/kUdLibCyXJwoyT3M7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ PIM College of Health & Wellness

โทร. 02-855-1046 / 02-855-1720

รายละเอียดหลักสูตร : https://forms.gle/cUR7uSwzzy9PagGj6

Website : https://ns.pim.ac.th/care-acadamy-2

Fb : https://shorturl.asia/BPUwO

E-mail : CAAC@PIM.AC.TH

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.