Header Ads

‘แม็คโคร’ เดินหน้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ต่อเนื่อง จับมือกองทัพเรือ รับทหารปลดประจำการ ทำงานสาขาใกล้บ้านกว่า 1,000 ตำแหน่ง

‘แม็คโคร’ เดินหน้าโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ต่อเนื่อง จับมือกองทัพเรือ รับทหารปลดประจำการ ทำงานสาขาใกล้บ้านกว่า 1,000 

ล่าสุด จับมือ กองทัพเรือ ร่วมสนับสนุนในการอบรม ฝึกทักษะ เพื่อให้ทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการได้มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะงาน พร้อมเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,000 ตำแหน่ง นอกจากนั้นยังได้ฝึกอบรมอาชีพอิสระ เพื่อสามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ย.ศ. ท.ร. อาคารฝึกอบรม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอกโกวิทย์ อินทร์พรหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เป็นประธาน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส สร้างทางเลือกในการทำงาน ให้กับทหารเกณฑ์ใกล้ปลดประจำการได้มีรายได้ที่มั่นคง โดยสามารถเลือกทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ กับแม็คโคร ได้ทุกสาขาใกล้ภูมิลำเนา นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งเป็นหัวใจในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ผ่านมา แม็คโครมีการจ้างงานในปี 2565 ไปแล้วกว่า 66,000 ตำแหน่ง โดยเปิดรับทหารปลดประจำการ เพื่อสนับสนุนกองทัพบก กองทัพเรือ เข้าร่วมงานกว่า 3,300 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มคนพิการ 710 ตำแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร และ SME เปิดช่องทางการขายผ่านสาขาของแม็คโครกว่า 6,000 ราย และในปี 2566 นี้ ยังคงเดินหน้าเปิดรับพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันแม็คโครมีสาขาในประเทศไทย 154 แห่ง และ 10 สาขาใน 4 ประเทศ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซ “แม็คโคร โปร”


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.