Header Ads

ผลสำรวจพบเอไอและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำวงการข่าวตึงเครียด นักข่าวต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเช็คความถูกต้องและข้อเท็จจริง

 


ผลสำรวจพบเอไอและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำวงการข่าวตึงเครียด

นักข่าวต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเช็คความถูกต้องและข้อเท็จจริง

 

รายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อประจำปี 2566 ของซิชัน ชูปัญหาท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ในวงการสื่อที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

“ความถูกต้อง” และ “การรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้” เป็นสิ่งที่นักข่าวรู้สึกกังวลเป็นอันดับต้น ๆ เพราะกระแสความนิยมแชตจีพีที (ChatGPT) และปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ น่าจะทำให้วงการสื่อเผชิญกับปัญหาท้าทายมากขึ้นในอนาคต

ซิชัน (Cision) ได้เผยแพร่ข้อค้นพบเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ (State of the Media Report) ฉบับที่ 14 โดยซิชันเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีวัดผลสื่อและผู้บริโภคที่ครอบคลุม เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารทั่วโลกได้เข้าใจ สร้างอิทธิพล และส่งเสริมเรื่องราวของตนเอง

รายงานฉบับนี้ได้สอบถามความคิดเห็นของนักข่าวกว่า 3,100 คนจากตลาด 17 แห่งทั่วโลก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนให้เห็นความกังวลของนักข่าวในเรื่องความถูกต้องของข่าวสารและคอนเทนต์ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่นักข่าวพบเจอในแต่ละวันเพื่อจัดการกับการให้ข้อมูลผิด ๆ โดย “การเช็คให้ชัวร์ว่าเนื้อหาถูกต้อง” เป็นสิ่งที่นักข่าวให้ความสำคัญที่สุด (58%) และเป็นสิ่งที่นักข่าวมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรของตนด้วย (43%) ขณะที่นักข่าวกว่า 1 ใน 4 (27%) มองว่า ปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวที่วางใจได้ นอกจากนี้ นักข่าวในการสำรวจยังมองว่า นักข่าวรุ่นใหม่ควรลด “ความลำเอียง” และรู้จักแยก “ข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น”

ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นโอกาสสำหรับนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ในการสานความสัมพันธ์ที่เชื่อถือและวางใจได้ เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายที่มีร่วมกันในการบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องเที่ยงตรง ท่ามกลางภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป

คุณเชื่อว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดที่วงการข่าวได้เผชิญมาตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาคืออะไร

“นักข่าวต่างมองหาข้อมูลที่วางใจได้ รวมถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเที่ยงตรง โดยมองหาสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่เคย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้และควรเข้ามาช่วย เพราะเมื่อทำงานร่วมกันแล้ว นักข่าวและผู้สื่อสารก็จะปกป้องและยกระดับวงการข่าวในช่วงเวลาที่กำลังเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้” พัตนีย์ คลูส (Putney Cloos) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของซิชัน กล่าว

อนาคตแวดวงสื่อ

รายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อฉบับล่าสุดนี้ยังได้ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจร่วมแชร์มุมมองของตนเกี่ยวกับอนาคตของวงการสื่อด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่รายงานนี้ได้สอบถามในประเด็นดังกล่าว โดยมีประเด็นหลัก ๆ อยู่ที่การรักษาความถูกต้อง ลดความลำเอียง และการปรับตัวให้สอดรับกับวงการข่าวที่นับวันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและข้อมูลมากขึ้น ซึ่งนักข่าวหลายรายยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโอกาสและภัยที่แอบแฝงมากับเอไอด้วย

  • “นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น แชตจีพีที จะไม่หยุดที่เพียงเท่านี้ และนักข่าวที่ไม่ยอมเปิดรับจะเสียเปรียบ”
  • “เมื่อเอไอเขียนข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีมาก นักข่าวจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่ออาศัยเรื่องที่ต้องใช้มนุษย์ทำได้ดีเท่านั้น เช่น การบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว และการหาข้อสรุปจากชุดข้อมูลและแนวโน้มข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฉบับของตนเอง”
  • “…รู้จักใช้เอไอแบบรู้สร้าง (Generative AI) เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น และตรงประเด็นอยู่เสมอ”

วิวัฒนาการของข้อมูลและโซเชียลมีเดีย

ข้อมูลเริ่มกลายเป็นปัจจัยหลักในวงการข่าวขึ้นเรื่อย ๆ โดยนักข่าว 40% เปิดเผยว่า ตนหันไปพึ่งพาข้อมูลมากขึ้นในปีนี้ และนักข่าว 66% เปิดเผยว่า การให้ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีการหนึ่งที่นักติดต่อสื่อสารเข้ามาช่วยให้นักข่าวทำงานได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้นักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารใช้รวบรวมข้อมูลได้ ทั้งยังช่วยให้เชื่อมต่อและส่งเสริมงานของตนเองได้ โดยนักข่าวเล็งเพิ่มกลุ่มผู้อ่านบนลิงด์อิน (LinkedIn) และอินสตาแกรม (Instagram) ในปีหน้า ขณะเดียวกันก็มีแผนพึ่งพาทวิตเตอร์ (Twitter) ลดลง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สืบเนื่องจากที่ทวิตเตอร์มีผู้นำคนใหม่ นอกจากนี้ นักข่าวมีแผนใช้อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก (TikTok) และยูทูบ (YouTube) มากขึ้น เพราะช่องทางเหล่านี้เป็นที่นิยมมากขึ้น นักข่าวจึงต้องเดินตามกลุ่มเป้าหมาย

คุณคลูส กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญสำหรับแบรนด์ บริษัท องค์กร และชุมชนต่าง ๆ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เรื่องราวที่เราบอกเล่าและวิธีที่เราใช้บอกเล่านั้นมีความสำคัญ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้ว นักข่าว นักพีอาร์ และนักสื่อสาร ก็จะเดินไปสู่โลกอนาคตได้ถูกทาง ขณะเดียวกันก็รักษาศิลปะของวงการวารสารศาสตร์ และทำให้กลุ่มเป้าหมายของเรายังคงเชื่อใจเราต่อไป”

ดาวน์โหลดรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ ประจำปี 2566

ระเบียบวิธีการจัดทำรายงาน

ซิชันได้สำรวจความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานสำรวจภูมิทัศน์สื่อ ประจำปี 2566 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2566 โดยได้ส่งอีเมลสอบถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกที่อยู่ในฐานข้อมูลสื่อของซิชัน (Cision Media Database) ผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจนี้ได้รับการคัดเลือกจากทีมวิจัยสื่อของซิชัน เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และบล็อกเกอร์ เรายังได้สำรวจความคิดเห็นของสมาชิกฐานข้อมูลเฮลป์ อะ รีพอร์ตเตอร์ เอาต์ (Help a Reporter Out หรือ HARO) ของเราเองด้วย และเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อในฐานข้อมูลนักข่าวของพีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire for Journalists) เข้าถึงแบบสอบถามนี้ได้เช่นกัน แบบสำรวจปีนี้รวบรวมคำตอบจากผู้ตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 3,132 ราย ในตลาด 17 แห่งทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ฟินแลนด์ สวีเดน อิตาลี สเปน โปรตุเกส จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และฮ่องกง

แบบสำรวจนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ และปรับเนื้อหาให้สอดรับกับตลาดแต่ละแห่ง โดยนำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันเพื่อจัดทำเป็นรายงานที่ให้ภาพรวมทั่วโลกฉบับนี้

เกี่ยวกับซิชัน

ซิชัน (Cision) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีวัดผลสื่อและผู้บริโภคที่ครอบคลุม เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารทั่วโลกได้เข้าใจ สร้างอิทธิพล และส่งเสริมเรื่องราวของตนเอง ซิชันเป็นผู้นำตลาดที่ช่วยให้ผู้นำรุ่นใหม่เดินทางในแวดวงสื่อยุคใหม่ได้อย่างชาญฉลาด ในโลกที่ความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนหมู่มาก ซิชันมีสำนักงานใน 24 ประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยนำเสนอโซลูชันชั้นเลิศมากมาย ทั้งพีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire), แบรนด์วอทช์ (Brandwatch), ซิชัน คอมมิวนิเคชันส์ คลาวด์ (Cision Communications Cloud®) และซิชัน อินไซต์ส (Cision Insights) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cision.asia และติดตาม PR Newswire APAC ทางลิงด์อิน

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2084025/Image_1.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2084035/Image_2.jpg

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.