Header Ads

พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-zero เปิดตัวเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com ช่วยให้ความรู้รับมือโรคไข้เลือดออกกับประชาชน

 

พันธมิตรความร่วมมือ Dengue-zero เปิดตัวเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com

ช่วยให้ความรู้รับมือโรคไข้เลือดออกกับประชาชน

กรุงเทพฯ  พฤษภาคม 2566 — ไข้เลือดออกยังคงเป็นหนึ่งในโรคที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขของไทยอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปี 2566 ล่าสุด มีผู้ป่วยสะสม 11,054 ราย และผู้เสียชีวิต 12 ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ดังนั้น การที่ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจจะเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรค สถิติผู้ป่วย สถานการณ์การระบาด และมาตรการการเฝ้าระวัง จะต้องสะดวกและทันเหตุการณ์ จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออกที่น่ากลัวและใกล้ตัวกว่าที่คิด ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero

 

โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com จะครอบคลุมถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก ดังต่อไปนี้

 รู้ทันไข้เลือดออก แบ่งปันเรื่องราวจากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหลากหลายช่วงอายุ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก เข้าใจ และรู้จักวิธีห่างไกลจากโรค

รู้ทันพื้นที่เสี่ยง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตามพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทย รายสัปดาห์ แบบเรียลไทม์ โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิตสะสม ตามกลุ่มอายุ

ข่าวสารและบทความให้ความรู้ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุของโรค อาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา แนวทางการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันบ้านให้ปลอดภัย เรื่องน่ารู้ของเด็กกับความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย

ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก Dengue-Zero กล่าวว่า “เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรับมือ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก หัวใจอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ทันโรค การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างพื้นที่เสี่ยง ทำให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สามารถตั้งรับได้ทันการณ์และเข้าไปจัดการได้ถูกจุดมากขึ้น หวังว่าคนไทยทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้”  

นายปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทาเคดา และพันธมิตรเครือข่ายภายใต้ความร่วมมือ Dengue-Zero ได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำประเทศไทยสู่สังคมปลอดไข้เลือดออก ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าถึงทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และนักเรียน จำนวนกว่า 2,000 คน ตลอดปีที่ผ่านมา โดยเราเชื่อว่านอกจากความตระหนักรู้ในเรื่องโรคไข้เลือดออกแล้ว การรู้เท่าทันโรคผ่านการเข้าถึงข้อมูลอย่างทันท่วงทีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราปลอดภัยจากโรคนี้ได้ เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเรื่องไข้เลือดออกซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลเรื่องโรคไข้เลือดออกได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา”

เว็บไซต์ www.KnowDengueTH.com เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใต้ความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย Dengue-Zero ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม ไข้เลือดออก ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด ที่สร้างความตระหนักรู้ในโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้มีการลงพื้นที่นำร่องตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา และการเปิดตัว อิงมา Dengue Virtual Human ตัวแทนของเหยื่อไข้เลือดออกกว่า 1.2 ล้านคนในประเทศไทย


เกี่ยวกับทาเคดา ฟาร์มาซูติคอลส์

ทาเคดา มุ่งมั่นในการส่งมอบสุขภาพที่ดีกว่าและอนาคตที่สดใสให้แก่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการวิจัยและพัฒนาในกลุ่มโรค ระบบทางเดินอาหาร โรคหายาก ผลิตภัณฑ์จากพลาสม่า มะเร็งวิทยา ประสาทวิทยา และวัคซีน เรายังได้ทำงานผ่านความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษา รวมทั้งพัฒนาการเข้าถึงการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะของบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาเคดา ตั้งมั่นในการทำงานเพื่อผู้ป่วย เพื่อพนักงาน และเพื่อโลกใบนี้ ซึ่งพนักงานของเราในในพื้นที่กว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกขับเคลื่อนการทำงานด้วยคุณค่าขององค์กรที่มีมามากกว่า ศตวรรษ

เกี่ยวกับทาเคดา ประเทศไทย

ทาเคดา ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเป็นสาขาลำดับที่สองภายใต้แผนขยายของทาเคดาทั่วโลก กลุ่มธุรกิจหลักของทาเคดา ประเทศไทย ประกอบด้วยนวัตกรรมที่มุ่งแสวงหาวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย ภายใต้กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ โรคทางเดินอาหาร มะเร็งวิทยา โรคหายากด้านพันธุกรรมและภูมิคุ้มกัน และวัคซีน


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.