Header Ads

กุ้ยโจวเร่งปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยโดยใช้การผสมผสานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม

กุ้ยโจวเร่งปรับปรุงการเกษตรให้ทันสมัยโดยใช้การผสมผสานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรม

กุ้ยหยางจีน26 พ.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

รายงานข่าวโดย Huanqiu.com

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มณฑลกุ้ยโจวได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องยกความดีความชอบให้กับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า การพัฒนาดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมณฑลไปสู่การเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและวิวัฒนาการของการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การใช้ระบบอัจฉริยะ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลได้แทรกซึมเข้าไปในทุก ๆ ด้านทั้งการผลิตการจัดจำหน่ายการจัดการการดำเนินงาน และการขายในภาคเกษตรกรรม แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างตั้งแต่การเพาะปลูกพืชผลจนถึงการบริโภคที่ปลายทาง การผสมผสานอันไร้รอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรมได้นำไปสู่ปรากฏการณ์ "ผีเสื้อกระพือปีก (Butterfly Effect)" ที่ได้สร้างผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่

ในช่วงเริ่มต้น มณฑลกุ้ยโจวได้ส่งเสริมแพลตฟอร์มการขายทางดิจิทัลในท้องถิ่นมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม เช่น "วัน หม่า กุ้ยโจว" (ONE MA Guizhou) ซึ่งเกิดขึ้นมาในฐานะช่องทางที่สำคัญสำหรับการค้าขายภายนอก ในช่วงกลาง การผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ยกตัวอย่างเช่น "คลังสินค้าคลาวด์สำหรับผลิตภัณฑ์ของกุ้ยโจว" (Cloud Warehouse of Guizhou Products) ที่แผ่ขยายไปในระดับมณฑลนครอำเภอเมือง และหมู่บ้าน ได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตรจากกุ้ยโจว และในช่วงท้าย "แพลตฟอร์มคลาวด์การเกษตรอัจฉริยะกุ้ยโจว" (Guizhou Intelligent Agriculture Cloud Platform) ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลที่พึ่งพาได้ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับการเก็บข้อมูลและการเติบโตขององค์กร

"ภูมิปัญญา" ล่าสุดที่ได้รับจากบิ๊กดาต้านี้ได้พลิกโฉมการผลิตและวิธีการดำเนินงานของเกษตรกรในกุ้ยโจวไปโดยสิ้นเชิง

ในหมู่บ้านลั่วเย่ใหม่ แขวงหลงถาน อำเภอปกครองตนเองกวนหลิ่ง ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมฮวาเจียวอำเภอกวนหลิ่ง (Guanling County Prickly Ash Industry Data Center) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยสถานที่แห่งนี้จะมีหน้าจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่จัดแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพื้นฐานการเพาะปลูกพริกฮวาเจียว ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเติบโต การควบคุมศัตรูพืช ระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ จะถูกเก็บรวบรวมไว้สำหรับการปลูกพริกฮวาเจียวกว่า 400 เอเคอร์ในหมู่บ้านลั่วเย่ แขวงหลงถาน ผ่านแพลตฟอร์มบิ๊กดาต้าที่แข็งแกร่งนี้ ซึ่งข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ ช่วยให้สามารถมอบคำแนะนำด้านการเกษตรได้อย่างหลากหลาย การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และบริการเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับฐานการเพาะปลูกพริกฮวาเจียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมฮวาเจียวยังมีการติดตั้งระบบทันสมัยมากมาย ซึ่งรวมถึงการรดน้ำแบบหยดอัตโนมัติ การตรวจสอบด้วยอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) การจัดการที่ได้มาตรฐาน และบริการด้านพืชไร่นาโดยใช้ AI โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมเหล่านี้ได้รับการเสริมแกร่งด้วยสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ สถานีตรวจวัดดิน และแสงไฟตรวจวัดศัตรูพืชที่ถูกวางไว้อย่างมีระเบียบแบบแผนทั่วพื้นที่เพาะปลูกพริกฮวาเจียว อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้สามารถจับตาปัจจัยสำคัญ เช่น สภาพดินอุณหภูมิความชื้น และกิจกรรมของศัตรูพืชได้แบบเรียลไทม์

ที่ฟาร์มของบริษัท กุ้ยโจว เซี่ยงไฮ้ อีโคโลจิคอล แอนนิมอล ฮัสแบนดรี ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (Guizhou Shenghai Ecological Animal Husbandry Development Co., Ltd.) ในอำเภอไคหยาง ได้นำระบบการจัดการบิ๊กดาต้าอัจฉริยะที่ล้ำสมัยมาใช้ปฏิวัติแนวคิดการเลี้ยงสุกรอัจฉริยะเชิงนิเวศสีเขียวแบบอัตโนมัติ โดยระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามการเลี้ยงสุกรตลอดทั้งกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องวงจรปิด ไปพร้อมกับควบคุมปัจจัยต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด เช่น อุณหภูมิและความชื้น

ตามข้อมูลที่ระบุ สุกรแต่ละตัวในฟาร์มจะมีป้ายติดหูอัจฉริยะที่คอยเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ตลอดเวลา เช่น เสียงและอุณหภูมิร่างกาย ผู้เพาะพันธุ์สุกรสามารถนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์เพื่อดูการเจริญเติบโตและตรวจสุขภาพสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกุ้ยโจว เทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรสมัยใหม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในชนบทที่กำลังเติบโต แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกระแสหลัก เช่น อาลีบาบาและจิงตง ได้ขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคนี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ทุกวันนี้มีผู้คนจำนวนมากที่จัดรายการถ่ายทอดสด เชื่อมโยงครอบครัวหลายพันครัวเรือนเข้าด้วยกันและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในท้องถิ่นและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้กำลังปฏิวัติด้านการผลิตและการทำการตลาดในภาคเกษตรกรรม

ในอำเภอหรงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติม้ง เฉียนตงหนาน แห่งมณฑลกุ้ยโจว มีอาชีพแบบใหม่เกิดขึ้นเรียกว่า "พิธีกรไลฟ์สดในพื้นที่ชนบท" เช่น คุณหวัง ฉีหง ซึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้าน เธอเคยขายผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมาก่อน แล้วเปลี่ยนมาเป็นพิธีกรไลฟ์สดในพื้นที่ชนบทโดยช่วยให้ทั้งหมู่บ้านมีรายได้มากขึ้น ในช่วง ปีที่ผ่านมา เธอได้เป็นพิธีกรโชว์ไลฟ์สดไปแล้วมากกว่า 3,000 รายการ โดยขายผักและสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ ได้มากกว่า 400,000 จิน (200,000 กิโลกรัม)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอหรงเจียงทุ่มเทอย่างหนักเพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนทีมไลฟ์สดจำนวนมาก ส่งผลให้อำเภอมียอดขายสะสมเกิน 300 ล้านหยวนสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ในปี 2565

การผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าที่กำลังเฟื่องฟูเข้ากับการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทในกุ้ยโจว ทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่แห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อเร็ว ๆ นี้ มณฑลกุ้ยโจวได้เปิดตัวแผนปฏิบัติการเสริมศักยภาพ "บูรณาการวิสาหกิจนับพัน" ตามแผนแล้วคาดว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมากในการยกระดับการใช้ระบบดิจิทัลในเกษตรกรรมในกุ้ยโจวภายในปี 2568 เป้าหมายคือเพิ่มดัชนีการบูรณาการระหว่างบิ๊กดาต้ากับการเกษตรให้ได้อย่างมีนัยสำคัญจาก 39.8 ในปี 2563 เป็น 45 ในปี 2568 ซึ่งจะขับเคลื่อนการผนึกกำลังระหว่างภาคส่วนเหล่านี้ และปลดล็อกศักยภาพความก้าวหน้าด้านการเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของภูมิภาค

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2083931/image.jpg
คำบรรยายภาพ – ต้นพริกฮวาเจียวที่เจริญเติบโตอย่างดี 
(ที่มา: IC photo)

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.