Header Ads

เซ็น กรุ๊ป ขยายอาณาจักรแฟรนไชส์ ‘เขียง’ ยกระดับร้านสตรีทฟู้ดไทย เชนร้านอาหารไทย บุกตลาดญี่ปุ่น


“มทร.ล้านนา” อัพทักษะภาษาแก่นศ.ตอบโจทย์

สถานประกอบการ

มทร.ล้านนา ยกระดับทักษะนักศึกษาตอบโจทย์สถานประกอบการ สร้างความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ออกแบบหลักสูตรผลิตบัณฑิตร่วมกัน สอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัย เรียนจบทำงานได้ทันที เปิดโปรแกรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ อัพเลเวลได้ไปดูงานต่างประเทศ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรี ปัจฉิมปีนี้พิเศษสุด จัด Card To You ให้แก่บัณฑิตจบใหม่พร้อมเติม 100 แต้ม อบรมUpskill Reskiil ฟรีหนึ่งปี 

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) กล่าวว่ามทร.ล้านนา ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ให้แก่นักศึกษาในทุกคณะ โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะความเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรมต้องการจากแรงงาน  มทร.ล้านนาได้มีโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการโดยตรง  ทั้งในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาไปทำงานเรียนรู้ในสถานประกอบการตั้งแต่ตอนเรียน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมทร.ล้านนามีความร่วมมือกับสถานประกอบการ 10 กว่าบริษัทในทุกคณะ เช่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มีความร่วมมือกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป ส่วนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความร่วมมือกับ ริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สยามมิชลีน, บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ส่วนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มีความร่วมมือกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มีความร่วมมือกับสถาปนิกล้านนา  เป็นต้น

“มทร.ล้านนา จัดการศึกษา การเรียนการสอนในสายวิชาชีพ สิ่งสำคัญในการอบรมสั่งสอน พัฒนานักศึกษา ทุกคณะต้องเรียนรู้แล้วสามารถนำไปทำงานได้ทันที สถานประกอบการไม่ต้องเสียเวลามาฝึกอบรม หรือฝึกปฎิบัติใหม่ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำโปรแกรมการเรียนการสอนร่วมมือกับสถานประกอบการเกือบทุกคณะ เว้นแต่หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกำหนด หรือมีตลาดรองรับนักศึกษาอยู่แล้ว เช่น วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา เป็นต้น ส่วนคณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษามีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงต้องทำงานร่วมกับสถานประกอบการเป็นหลัก”ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าว

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่าการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูง และสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของประเทศและสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนี่อง  จำเป็นจะต้องมีการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำโปรเจคที่เป็นปัญหาของสถานประกอบการจริงๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนและให้ทุนทั้งนักศึกษา และคณาจารย์ ในการทำไปงาน หรือร่วมโปรเจคกับสถานประกอบการ  ฉะนั้น มิติในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นกำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและสามารถสร้างงานในอนาคต

“ตั้งแต่ผมเข้ามาทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ล้านนา ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะดิจิทัลและไอที  โดยมีกลไกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองด้วยโปรแกรมออนไลน์ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถเข้าไปทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของตนเองว่าได้อยู่เลเวลไหน และหากได้ในเลเวลที่เพิ่มขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะมีทุนให้แก่นักศึกษาไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้พานักศึกษา 20 คน ไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ในโครงการ Learning Express อีกทั้งเมื่อนักศึกษาพัฒนาตัวเองให้มีทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น จะได้รับโล่รางวับ และยกเว้นค่าเล่าเรียน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่นักศึกาได้พัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษ” ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าว

นอกจากนั้น ปัจฉิมนิเทศในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำ Card To You ให้แก่บัณฑิตจบใหม่ พร้อมเติม 100 แต้ม อบรม Upskill Reskiil ฟรีหนึ่งปี เพื่อเป็นโปรแกรมช่องทางการติดต่อแก่นักศึกษา การฝึกอบรม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาเก่า อีกทั้งเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกัน เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และสร้างสังคมระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นน้องต้องการงานสาขาไหน หรือรุ่นพี่ต้องการรุ่นน้องในสาขาไหนไปทำงานก็สามารถติดต่อร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการนำโปรแกรม นวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการพัฒนายกระดับทักษะให้แก่นักศึกษามีสมรรถนะ มีความพร้อมในการทำงาน และสามารถแข่งขันได้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.