Header Ads

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการ ครั้งที่ 12” ณ โรงเรียนวัด ราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดนครปฐม มูลนิธิ

Screenshot_20240610-221347

 มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ

 “ห้องเรียนโภชนาการ ครั้งที่ 12” ณ โรงเรียนวัด

ราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดนครปฐม    มูลนิธิ

เฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ (ขวาบน) จัดโครงการ ห้องเรียนโภชนาการ ครั้งที่ 12” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้นักเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ ประโยชน์ของสารอาหาร และการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างถูกต้อง รวมถึงการเสริมความรู้ในการอ่านและความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.