Header Ads

“เอ็นไอเอ ร่วมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย- จีน” เปิดโปรแกรมหนุนธุรกิจนวัตกรรมไทยบุกแดน มังกร


เอ็นไอเอ ร่วมสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-


จีน” เปิดโปรแกรมหนุนธุรกิจนวัตกรรมไทยบุกแดน


มังกร 


กรุงเทพฯ มิถุนายน 2567  – ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA พร้อมด้วย รศ. ดร.โภคิน พลกุล (ที่ 5 จากซ้าย) นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นายปริวรรต วงษ์สำราญ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และนายไพศาล พืชมงคล (ที่ จากซ้าย) อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมเปิดตัวโปรแกรม “The Dragon” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้าใจต่อแนวทางการทำธุรกิจในจีน ตลอดจนชี้แนวทางให้ผู้สนใจดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้เห็นโอกาสต่าง ๆ มากขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้  ณ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย ถนนสุขุมวิท 63


รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. นางสาวฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. นางสาวพีรดา ศุภรพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการ The Dragon Executive

3. นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

4. ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

5. รศ. ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

6. นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

7. นายวิรุณ ทรัพย์วิบูลย์ (Yulai Wu) ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัท หยิงเค ประเทศไทย

8. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการโครงการ The Dragon Executive


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.