Header Ads

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

 

·  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี
·  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ We Care We Share ได้รับการยอมรับจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

กรุงเทพฯ/พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (CNH Industrial) ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี โดยซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ได้รับรางวัลในฐานะที่บริษัทให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และการได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่สถาบันการศึกษาและชุมชนที่ด้อยโอกาส

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล มีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานในการมอบทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิค และทรัพยากรด้านการศึกษาในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเร่งผลักดันโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมเยาวชนให้มีทักษะและความรู้ที่พร้อมสำหรับอนาคต

มาร์ค บรินน์ (Mark Brinn) กรรมการผู้จัดการของ ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น กล่าวว่า "การศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในฐานะบริษัท เราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในส่วนของการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมและการเติบโตอย่างทั่วถึงนั้น เราตั้งเป้าที่จะช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับผู้คนและลดความเหลื่อมล้ำผ่านการศึกษา"

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้เห็นว่า ภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญรายอื่น ๆ สามารถมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของไทยและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสามารถช่วยผลักดันความก้าวหน้าทางการศึกษาได้

โครงการ We Care We Share ซึ่งซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรทางเทคนิคและการเงินให้กับโครงการการศึกษาและการฝึกอบรมของวิทยาลัยในท้องถิ่น ผ่านทางโครงการที่เปิดตัวในปี 2563 

บริษัทสนับสนุนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ยังได้บริจาครถแทรกเตอร์ นิว ฮอลแลนด์ TT2.50 (New Holland TT2.50 Tractor) ให้แก่วิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติจริง

สำหรับในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทได้บริจาครถเกี่ยวนวดข้าวโพด นิว ฮอลแลนด์ TC5.30 ให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ อีกทั้งยังใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดในฟาร์มของวิทยาลัยด้วย

ในเดือนเมษายน ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ได้บริจาครถเกี่ยวนวดข้าว นิว ฮอลแลนด์ TC5.30 อีกหนึ่งคันให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์เพื่อนำไปใช้ในการเกี่ยวข้าว รวมทั้งมีการสาธิตเครื่องอัดฟางก้อนเหลี่ยมขนาดเล็ก นิว ฮอลแลนด์ BC5060 และรถแทรกเตอร์ TT2.50 ขนาด 48 แรงม้าพร้อมระบบควบคุมทิศทางอัตโนมัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่ได้รับชมการสาธิตต่างประทับใจกับความสามารถของอุปกรณ์ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องจักรที่เชื่อถือได้กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ( CNH Industrial)  (NYSE: CNHI / MI: CNHI) เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และบริการระดับเวิลด์คลาส ดำเนินธุรกิจด้วยจุดมุ่งหมายในการ "กล้าที่จะแตกต่าง" (Breaking New Ground) โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมความยั่งยืน และประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ ช่วยกำหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังลงทุนเพื่อความสำเร็จของแบรนด์ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในระดับโลกนั้น เคส ไอเอช (Case IH) และนิว ฮอลแลนด์ อะกริคัลเจอร์ (New Holland Agriculture) ดูแลการใช้งานทางการเกษตรแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะในเรื่องเครื่องมือทำงานไปจนถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของเครื่องมือการเกษตรเหล่านี้ รวมถึงเคส (CASE) และนิว ฮอลแลนด์ คอนสตรัคชัน อิควิปเมนต์ (New Holland Construction Equipment) ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์การก่อสร้างครบวงจรที่ทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนแบรนด์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นทำตลาดในระดับภูมิภาค ได้แก่ รถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรแบรนด์สเตเยอร์ (STEYR), ผู้นำด้านการเกษตรดิจิทัล เทคโนโลยีความแม่นยำ และการพัฒนาระบบอัตโนมัติอย่างรเวน (Raven), ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไถพรวนและหว่านเมล็ดอย่างเฟล็กซี-คอยล์ (Flexi-Coil), โรงงานผู้ผลิตแบรนด์มิลเลอร์ (Miller), เครื่องมือไถพรวน หว่านเมล็ด หญ้าแห้ง และอาหารสัตว์แบรนด์คองสกิลด์ (Kongskilde) รถขุดขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงโซลูชันไฟฟ้าในแบรนด์ยูโรโคแมช (Eurocomach) ทั้งนี้ ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล มีความเป็นมายาวนานกว่าสองศตวรรษ โดยทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกวงการมาอย่างต่อเนื่อง และเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขณะที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพและความสำเร็จของลูกค้าในคราวเดียวกัน ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เป็นบริษัทระดับโลกอย่างแท้จริง มีพนักงานรวมกันกว่า 37,000 คนทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายและเสมอภาคกันในทุกที่ทำงาน โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของลูกค้าให้เติบโตและร่วมสร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านรายงานการเงินและความยั่งยืนฉบับล่าสุดได้ที่ cnhindustrial.com
ติดตามข่าวสารจากซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล และแบรนด์ในเครือได้ที่media.cnhindustrial.com


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.