Header Ads

ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ช.การช่าง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำโดย นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท (ท่านที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร (ท่านที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร เมื่อเร็วๆ นี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.