Header Ads

อินฟอร์มา บีโอไอ และไทยซับคอน โชว์ศักยภาพธุรกิจ จัด 3 งานใหญ่ “อินเตอร์แมค ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023”

อินฟอร์มา บีโอไอ และไทยซับคอน โชว์ศักยภาพธุรกิจ จัด 3 งานใหญ่ “อินเตอร์แมค  ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023”  

อินฟอร์มา บีโอไอ และไทยซับคอน โชว์ศักยภาพธุรกิจ จัด 3 งานใหญ่ “อินเตอร์แมค  ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023” วางเป้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย  ชูจุดแข็งงานเดียวครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต

อินฟอร์มา บีโอไอ และพันธมิตร ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าในภูมิภาค จัด 3 งานใหญ่ “อินเตอร์แมค ซับคอนไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023” หนุนภาคการผลิตแบบครบวงจร เสริมแกร่งผู้ประกอบการ และดันไทยสู่การเป็น “ฮับอุตสาหกรรมการผลิตรวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาค” งาน เริ่มแล้ววันนี้

วันนี้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความหลากหลายเข้ามาปรับใช้ สอดคล้องกับแผนแม่บท “ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยใช้นวัตกรรมสีเขียวและเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยความสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของประเทศ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และสมาคมไทยซับคอน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายและสมาคมในภาคอุตสาหกรรมจัด 3 งานใหญ่ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจรในประเทศไทย ได้แก่  อินเตอร์แมค  ซับคอน ไทยแลนด์ และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยถือเป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย ได้รับการยอมรับในตลาดสากล โดยทาง บีโอไอ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย โดยที่ผ่านมา ซับคอน ไทยแลนด์ ถือเป็นเวทีธุรกิจที่สำคัญในระดับภูมิภาคที่รวบรวมผู้ผลิต ผู้ซื้อ และซัพพลายเออร์ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวมไว้ในงานเดียว ทั้งนี้ งานดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก

“การจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ เติบโตขึ้นทุกปี ในปีนี้มีบริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชั้นนำกว่า 500 รายจาก 10 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย เยอรมนี เบลเยียม และ ไอร์แลนด์เหนือ ไฮไลต์ที่สำคัญคือ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ คาดว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจกว่า 4,000 คู่ และทำธุรกรรมทางธุรกิจได้กว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังมีโซน BUYERS’ VILLAGE ร่วมจัดแสดงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ รวมถึงให้ข้อมูลและนโยบายการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ภายในงานยังได้พบกับ BUYERS’ SHOWCASE โซนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จาก นิสสัน มอเตอร์ และ เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี (เอ็มจี) อีกทั้งยังร่วมกับ บีวายดี ออโต้ คอมโพเนนท์ส (ประเทศไทย) บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ จัดกิจกรรม “BYD’s SOURCING DAY” เพื่อจัดซื้อจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในงาน และในงานยังมีสัมมนาให้ความรู้เพิ่มทักษะใหม่ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมไทยสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เราเชื่อมั่นว่าเวทีจะเติบโตและสามารถสร้างโอกาสในวงกว้างให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล” นายนฤตม์ กล่าวเสริม

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2566 มีทิศทางที่ดีจากปัจจัยอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัว การส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรับเศรษฐกิจใหม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญนโยบาย BCG Model ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยงานอินเตอร์แมค 2023 ถือเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในเสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะในมิติอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการรับช่วงการผลิตระดับนานาชาติชั้นนำของอาเซียน จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 39 ปี ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและที่สำคัญถือเป็นเวทีระดับภูมิภาค โดยอินเตอร์แมคในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต”  มีผู้ประกอบการกว่า 1,500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงค์โปร์ มีแบรนด์ชั้นนำโดยมีผู้ผลิตและจัดจำหน่ายร่วมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) และ แมชชีน ทูลส์ (Tooling) ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น (Sheet Metal) ที่รวมเทคโนโลยีไว้มากที่สุดของประเทศ รวมถึงโซนกิจกรรมพิเศษ อาทิ IAR PAVILION ที่รวมทุกโซลูชั่น เพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ showcase จัดแสดงการพิมพ์ 3 มิติ โซนกิจกรรมจากหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ โซนให้ความรู้ด้านการจดทะเบียนเครื่องจักรและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ฯลฯ พร้อมด้วยงานสัมมนาหัวข้อที่สำคัญต่างๆ เช่น INTERMACH Forum, Future Automotive และ สัมมนาอื่น ๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะต่อยอดไอเดียทางธุรกิจ เพิ่มเติมองค์ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรม

“เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยยกระดับมีศักยภาพและสินค้าสอดรับกับความต้องการของตลาดโลก ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้จับมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Plastic Manufacturing Transition for Sustainability Solutions หรือ การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตพลาสติกเพื่อการก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมอนาคต ภายในงานพบกับเทคโนโลยีเครื่องฉีดพลาสติก และเม็ดพลาสติก จากบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท และไฮไลท์สำคัญภายในงานทุกคนจะได้พบกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตโดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มพันธมิตร

เราเชื่อมั่นว่า การจัด 3 งานใหญ่ข้างต้นจะเป็นเวทีที่เชื่อมโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้และได้จับคู่ธุรกิจ ซึ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต” นายมนู กล่าวเสริม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยรับเศรษฐกิจใหม่ ในงานอินเตอร์แมค 2023 (Intermach 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 (Subcon Thailand 2023) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน และที่สำคัญปีนี้ยังได้จัดร่วมกับงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (Plastic & Rubber Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจร โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 3 งานดังกล่าวเริ่มจัดแล้วในวันนี้ – 13 พฤษภาคม 2566  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่  www.intermachshow.com www.subconthailand.com    www.plasticrubberthailand.com

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.