Header Ads

ARV ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน FEA 2023 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแห่งเอเชียสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ARV ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายในงาน FEA 2023 เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแห่งเอเชียสู่อนาคตที่ยั่งยืน

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่ม ปตท.สผ. ส่ง 2 บริษัทในเครืออย่าง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด หรือVARUNA ผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะในภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของไทย และ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จํากัด หรือ SKYLLER ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มภาคอุตสาหกรรมด้วย AI และโดรน ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นส์สำหรับงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาจัดแสดงร่วมกับบูธของ ปตท.สผ. ในงาน Future Energy Asia Exhibition and Summit 2023 (FEA 2023) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายใต้หัวข้อ “Driving Towards a Resilient and Low Carbon Energy Future” ในวันที่ 17 – 19พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดร.ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส หรือ เออาร์วี (ARV) กล่าวว่า “ภายในงานดังกล่าว ARV ได้ส่ง 2 บริษัทในเครือ เพื่อนำแนวคิด และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนพลังงานสู่ความยั่งยืน จัดแสดงร่วมกับบูธของ ปตท.สผ. ภายใต้แนวคิด “PTTEP Landscape for Energy Transition” ให้กับผู้เข้าชมงานที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมพลังงานจากทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ซึ่งการเข้าร่วมงานนี้ สอดคล้องกับความตั้งใจของเราที่ต้องการนำความถนัดด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านพลังงาน มุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทั้งต่อ ARV และเศรษฐกิจของโลก”

ภายในบูธของ ปตท.สผ. ได้แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซน Drive Value โซน Decarbonize และ โซน Diversify ซึ่งนวัตกรรมของ VARUNA และ SKYLLER จัดแสดงในโซน Decarbonize และ Diversify ตามลำดับ โดยเทคโนโลยีของทั้ง 2 บริษัทในเครือ ที่ถูกนำไปจัดแสดง ได้แก่

  • Smart Forest Solution เทคโนโลยีที่ช่วยประมวลผล วางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ และมีส่วนช่วยให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ โดยสามารถนำผลลัพธ์จากข้อมูลมาวิเคราะห์แพลตฟอร์ม Varuna Analytics เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมขอบเขตการปฏิบัติงานของเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้
  • เทคโนโลยีการจัดการพื้นที่สีเขียว (Green Area Management) ที่สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม รวมถึงการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectral Drone) มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบ Dashboard ส่งผลให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวได้ตรงจุดและเกิดความแม่นยำมากขึ้น
  • แพลตฟอร์ม “Varuna Land Monitoring Service Forest” (VLM Forest) ที่สามารถเข้ามาช่วยลดการใช้เเรงงานคนเเละความเสี่ยงในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่สีเขียวตามช่วงเวลาหรือเเม้กระทั่งการติดตามสุขภาพของต้นไม้ รวมถึงใช้ประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนของป่าในพื้นที่ได้อย่างเเม่นยำ
  • แอปพลิเคชัน “KANNA” ที่สามารถระบุรายละเอียดและตำแหน่งของต้นไม้เพื่อประเมินประเภทต้นไม้ของผู้ใช้งานที่สามารถบ่งบอกการมีส่วนช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำนวณเป็นจำนวนตันคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนเครดิตในภาคป่าไม้อย่างยั่งยืน
  • Skyller platform แพลตฟอร์มวิเคราะห์และประมวลผลอัจฉริยะ ที่ให้บริการตรวจสอบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลภาพจากโดรน ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการตรวจสอบได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิการตรวจสอบระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า (Powerline Inspection) การตรวจสอบแผงโซลาร์เซล (Solar Inspection) และการตรวจสอบกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine Inspection) เพื่อช่วยให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

“โดยตลอดระยะเวลา 3 วันของงาน FEA 2023 การแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จาก ARV ( VARUNA และ SKYLLER ) ภายในบูธ ปตท.สผ. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอย่างล้นหลาม เราคาดหวังว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนแนวคิด “Driving Towards a Resilient and Low Carbon Energy Future” มุ่งสู่โลกที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของงาน อีกทั้งยังเป็นการโชว์ศักยภาพการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ ARV ให้กับผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน ที่อาจนำไปสู่ความร่วมมือครั้งสำคัญในอนาคตอีกด้วย”

สำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล Sales@arv.co.th หรือ โทร 02-078-4000 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://arv.co.th


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.