Header Ads

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ ASEAN Dengue Day Contest 2023 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ 

ASEAN Dengue Day Contest 2023 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค ร่วมกับบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ ASEAN Dengue Day Contest 2023 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

ปัจจุบัน ประเทศไทยพบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องกระจายทั่วประเทศ  ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 11,885 ราย สูงกว่าปีที่ผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกันเกือบ 7 เท่า และพบผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย และจากการคาดการณ์โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค พบว่าในปี พ.ศ. 2566 มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตลอดทั้งปีประมาณ 93,394 ราย และหากไม่สามารถดำเนินการมาตรการควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน อาจพบผู้ป่วยสูงถึง 140,091 ราย และอาจพบผู้เสียชีวิตสูงถึง 140 ราย

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออก จึงจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023” ในหัวข้อ “ไข้เลือดออกใกล้ตัว และน่ากลัวกว่าที่คิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสร้างสรรค์สื่อวิดีโอภายใต้แนวคิด “คุณอยากบอกอะไรเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ไม่ว่าจะเป็นความน่ากลัว อาการ การป้องกัน หรืออื่นๆ ผ่านการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ให้กับคนที่คุณรัก” โดยสามารถจัดทำสื่อวิดีโอในรูปแบบใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา
 • สามารถสมัครได้แบบบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) โดยสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน/บุคคล/ทีม

เกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด

 • ผลงานเป็นคลิปวิดีโอรูปแบบใดก็ได้ (อนิเมชัน โฆษณา ภาพยนต์สั้น) มีความยาว ไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) 16:9 แนวนอน ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ถึง 1920 x 1080 pixels ประเภทไฟล์ .avi .mp4 .mov อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 • การผลิตผลงาน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ และเทคนิคการผลิต สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ
 • ผลงานการประกวดทุกผลงาน จะต้องผ่านกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะส่อไปในทางลามก อนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมือง และไม่กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานเข้าการประกวด

อัปโหลดผลงานลงใน Google Drive พร้อมคำอธิบายแนวความคิดใต้คลิปผลงาน และคัดลอก URL และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ พร้อมเนื้อเรื่องย่อในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .pdf ส่งมาที่ Email: dvbactivity@gmail.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระยะเวลาโครงการ

 • ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2566
 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในงาน ASEAN DENGUE DAY

มาร่วมเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปกป้องคนที่เรารักให้ห่างไกลจากไข้เลือดออกอย่างปลอดภัย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่อีเมล: dvbdactivity@gmail.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 พฤษภาคม 2566 และประกาศผลการประกวดวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในงาน ASEAN DENGUE DAY ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Q_NQvvi3wJaxd36t-Fr9nQwnOdqbJm5- หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 3133

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.