Header Ads

วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน Assistive Technology for Life 2023 ที่ไต้หวัน

วิศวะมหิดล BART LAB นำนวัตกรรมฝีมือคนไทยร่วมแสดงในงาน Assistive Technology for Life 2023 ที่ไต้หวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดงาน Assistive Technology for Life 2023 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน จัดโดย Chan Chao International Co., Ltd. ร่วมกับพันธมิตร ณ ศูนย์นิทรรศการไทเปหนานกัง เมืองไทเป ไต้หวัน

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ไต้หวันเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอิเลกทรอนิกส์และเทคโนโลยีระดับโลก งาน Assistive Technology for Life 2023 เป็นงานแสดงเฮลท์เทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำปีซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในไต้หวันให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมเทคโนโลยี และซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำ ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ได้นำผลงานหลายนวัตกรรมจากประเทศไทยไปร่วมจัดแสดงในงาน อาทิ เก้าอี้เข็นไฟฟ้าขึ้นบันได (Stair Climbing Wheelchair) หุ่นยนต์บริการใช้งานภายในบ้านเพื่อการดูแลผู้สูงวัย (Sit to Stand Assisted Robot)  ระบบฝึกหัดสำหรับฝึกฉีดยาชารอบดวงตา(Intelligent Needle Insertion Training System for Eye Anesthesia) แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรม การออกแบบ และนวัตกรรมที่รองรับการใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และความสะดวกสบาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้มาร่วมงาน ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงอุปกรณ์ชีวการแพทย์ฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ


ภายในงาน Assistive Technology for Life 2023 มีการจัดแสดงบูธ 6 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ 1.การฟื้นฟูสมรรถภาพและนันทนาการ 2.สมาร์ทแคร์ 3. อุปกรณ์เสริมความคล่องตัวและสัญจร เช่น ไม้เท้า ไม้ค้ำยัน อุปกรณ์ช่วยเดิน เก้าอี้ล้อเลื่อน เป็นต้น 4.ผู้ช่วยในบ้าน เช่น ที่นอนลดแรงกดทับ เตียงนอน เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย เป็นต้น 5.การสื่อสารและสารสนเทศ 6.ขาเทียมและออร์โธปิดิกส์ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต หลายอย่างที่น่าสนใจ อาทิ รถเข็นวีลแชร์แบบปรับเอน ลิฟต์บันไดสเตทเรล สกูตเตอร์เคลื่อนที่แบบพับได้อัตโนมัติ E-KO อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงสำหรับรถเข็น เตียงพยาบาลไฟฟ้า ที่นอนแรงดันอากาศ E-GMED เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา เป็นต้น

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.