Header Ads

ไทยพาณิชย์เสิร์ฟประกันใหม่ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ส่งความคุ้มชุดใหญ่เพื่อการออมในรูปแบบประกันชีวิตพร้อมดูแลสุขภาพ

ไทยพาณิชย์เสิร์ฟประกันใหม่ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ส่งความคุ้มชุดใหญ่เพื่อการออมในรูปแบบประกันชีวิตพร้อมดูแลสุขภาพ

 

 

            ธนาคารไทยพาณิชย์จัดประกันชุดใหญ่มัดใจคนมองหาความคุ้มค่าเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและอุ่นใจเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพ ด้วย “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ที่มาพร้อมความคุ้มครองที่ครบเครื่อง “คุ้ม แคร์ แชร์ ครบ” จ่ายเบี้ย 8 ปี คุ้มครอง 15 ปี รับเงินคืนทุก 3 ปี เพียงกรมธรรม์เดียว หมดห่วงค่ารักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ รองรับ OPD IPD  ทันตกรรม ดูแลรักษาสายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี หากใช้ไม่หมดยกยอดที่เหลือในแต่ละปีสะสมใช้ต่อได้จนถึงปีที่ 15 และยังแชร์ให้กับสมาชิกในครอบครัว* ร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพสูงสุด 5 คน (รวมผู้เอาประกันภัย) พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาททุกคน เบี้ยฯ สามารถหักลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท 

 

 

             นางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ว่า คนไทยหันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์เงินเฟ้อ จึงเห็นเทรนด์ของบริษัทประกันชีวิตและช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันเพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยพาณิชย์ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันผ่านการศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา และในช่วงต้นปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากจากผลิตภัณฑ์ประกัน “15/5 Pro (แบบไม่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) และ 15/5 Pro Max (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)” ที่มียอดขายคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับกว่า 2,000 ล้านบาทในช่วงเวลาเพียง 3 เดือนแรก

 

             “ในปีนี้ธนาคารยังคงสานต่อประกันที่มอบความคุ้มค่า และด้วยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นอีกโอกาสที่คนไทยจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากในระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในระยะยาว อีกทั้งอุ่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายสุขภาพ จึงเป็นที่มาของการร่วมกันกับพันธมิตรสำคัญ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการเปิดตัวประกันสะสมทรัพย์ใหม่ภายใต้ชื่อ “ประกันออมคุ้มคอมโบ” ที่ให้ความคุ้มแบบจุก ชุดใหญ่ กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว รับความคุ้มครองรวม 5 คน (รวมผู้เอาประกันภัย) จ่ายเบี้ยประกันภัย 8 ปี รับความคุ้มครอง 15 ปี พร้อมรับผลประโยชน์เรื่องค่ารักษาพยาบาลแบบครบเครื่อง “คุ้ม แคร์ แชร์ ครบ” ซึ่ง ธนาคารมั่นใจว่า ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและผลประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของประกันออมคุ้มคอมโบ จะสนับสนุนการเติบโตให้กับธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารในปีนี้ได้เป็นอย่างดี” นางณาตยา กล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม “ประกันออมคุ้มคอมโบ”

 • คุ้ม คือ รับเงินคืน 2% ระหว่างสัญญาทุก 3 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3, 6, 9, 12 และเงินคืน 800% เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • แคร์ คือวงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ รองรับ OPD IPD  ทันตกรรม ดูแลรักษาสายตา วัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี หากใช้ไม่หมดสามารถยกยอดที่เหลือในแต่ละปีสะสมใช้ได้จนถึงปีที่ 15
 • แชร์ คือแชร์ให้กับสมาชิกในครอบครัว* ร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาททุกคน
 • ครบ คือ กรมธรรม์เดียวคุ้มครองครบทั้งชีวิต สุขภาพ พร้อมเงินคืน และเบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษี สูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร)
 • ผู้สนใจประกันออมคุ้มคอมโบ สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และเบี้ยฯ คงที่ไม่ปรับตามอายุ

# ประกันออมคุ้มคอมโบ #คุ้มแคร์แชร์ครบ

 

 

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*สำหรับแผนเบี้ยประกันภัยรายปี 300,000 - 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยสามารถให้สิทธิ์สมาชิกในครอบครัว (ตามคำนิยามของผู้ร่วมเอาประกันภัยที่กำหนดในกรมธรรม์) ร่วมใช้ผลประโยชน์วงเงินค่ารักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม ค่าดูแลและรักษาสายตา ค่าฉีดวัคซีน ค่าตรวจสุขภาพ) โดยระบุผู้ร่วมเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันชีวิตได้สูงสุด 4 คน และมีอายุระหว่าง 1 เดือน – 75 ปีเท่านั้น ผู้ร่วมเอาประกันภัยจะสามารถร่วมใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพตามระยะเวลาเอาประกันภัย หรือสูงสุดถึงอายุ 85 ปี พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทต่อคน (โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น)

 

 

 

หมายเหตุ :

 • รับประกันภัย โดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไข ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์ และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 •  กรณีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง และการเคลมสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 1351 (ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00น.) หรือ fwd.co.th
 • ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.