Header Ads

“เอเชีย เอรา วัน” ร่วมกับ อีจีส เรล ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือ ด้านโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการระบบราง

 

 “เอเชีย เอรา วัน” ร่วมกับ อีจีส เรล ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการระบบราง


กรุงเทพมหานครฯ - บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยปัจจุบันสนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท รถไฟฟ้า ร..จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับ  บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และการดําเนินงานระบบรางในระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนประเภทราง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแบ่งปันความรู้ การเทียบเคียงกระบวนการทำงานและการดำเนินงาน  และการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1

ดรฮั่ว ตงอี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวในพิธีลงนาม MOU ว่า "เอเชีย   เอรา วัน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ อีจีส เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมรถไฟ ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือในครั้งนี้ เรามุ่งจัดตั้งหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรงจุด เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ถือเป็นการปรับให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรม เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มทักษะและความรู้ของแรงงานในอุตสาหกรรมระบบราง ให้พร้อมรับมือต่อสภาพแวดล้อมและแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายพร้อมทำงานร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านบริการระบบราง เพื่อให้สามารถจัดการกับประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่กําลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างให้อุตสาหกรรมเกิดการเติบโตด้วยนวัตกรรม"

"นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ซึ่งจะช่วยให้ เอเชีย เอรา วัน และ อีจีส มีวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบกับองค์กร ในบริบทของอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในด้านการดําเนินงานและการบํารุงรักษา” ดร. ฮั่ว กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวว่า "ความร่วมมือกับ   อีจีส ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของเอเชีย เอรา วัน ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมระบบรางด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ด้วยความตระหนักว่าทรัพยากรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนคือบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง ช่วยยกระดับธุรกิจและการให้บริการด้านระบบราง พร้อมสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ เตรียมพร้อมกับอุตสาหกรรมที่มีมรรถนะสูง"

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบราง ทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยการเอาชนะความท้าทายที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ ดังเช่น การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

"ในปัจจุบันที่เกิดความท้าทายต่างๆ บนโลก อีจีส ในฐานะหนึ่งในองค์กรด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการชั้นนําในระดับสากล จึงมีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประชาคมโลก สอดคล้องกับพันธกิจของเราในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายดังกล่าว เพื่อช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมระบบรางให้เป็นระบบการขนส่งในรูปแบบอัจฉริยะและครบวงจร สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนอนาคตของทุกคนได้นายฟิลิปป์ ชูลแชงแชร์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย สายธุรกิจขนส่งบริษัท อีจีส จำกัด กล่าว

"บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทั้งสององค์กรจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา และถือเป็นจุดเริ่มต้นความคิดริเริ่มให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างกัน นอกเหนือจากการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (best practicesในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาระบบรางแล้ว ทั้งสององค์กรยังสามารถใช้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาโซลูชั่นและการบริการที่ดีขึ้นสําหรับผู้โดยสาร เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย" ายฟิลิปป์ กล่าวเสริม

เอเชีย เอรา วัน และ อีจีส เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมระบบราง ให้เกิดความยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที

 ###

เกี่ยวกับบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัดเป็นบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภารายแรก ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ให้พัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ในรูปแบบสัญญาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) โดยมีระยะเวลาสัญญา 50 ปี มีมูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาท

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสูงถึง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปี


เกี่ยวกับ บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทยจำกัด 


บริษัท
 อีจีส เรล (ประเทศไทยจำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นดูแลโครงการต่างๆ ให้กับตลาดเอเชีย อีจีส เรล  มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อแสวงหาทรัพยากร ร่วมกับบริษัทภายในประเทศไทย และสนับสนุนโครงการที่กําลังดําเนินอยู่ในภูมิภาคด้วยการผนึกกำลังกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวฝรั่งเศสและชาวไทย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.