Header Ads

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมส่งน้ำใจ-มอบเงินบริจาค ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว สาธารณรัฐตุรกี

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมส่งน้ำใจ-มอบเงินบริจาค

ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว สาธารณรัฐตุรกี

ส่งน้ำใจ-ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อร่วมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของสาธารณรัฐตุรกี โดยได้รับเกียรติจาก นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ที่สถานเอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้

โอกาสนี้ นางแซรัป แอร์ซอย ได้กล่าวขอบคุณธนาคารกรุงเทพ รวมถึงภาคเอกชนและรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคและบริโภคที่กำลังเป็นที่ต้องการ เนื่องจากขณะนี้ ยังมีผู้ประสบภัยนับแสนคนได้รับความเดือดร้อนจากการไร้ที่พักอาศัย และต้องอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวในช่วงระหว่างรอการฟื้นฟู

ทั้งนี้ ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐตุรกีมีประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน มีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และมีที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคของตน ทั้งสองประเทศมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการค้าขายระหว่างกันมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2501 เมื่อครั้งที่ภาคใต้ของไทยประสบอุทกภัยจากคลื่นสึนามิเมื่อปลายปี 2547 นั้น นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน (Recep Tayyip Erdogan) นายกรัฐมนตรีตุรกีในขณะนั้น ได้เดินทางเยือนไทย ในฐานะแขกของรัฐบาล และได้เยี่ยมเยียนบริเวณพื้นที่ประสบเหตุสึนามิ ในจังหวัดพังงาและภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ด้วย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.