Header Ads

สะพานขึงคู่ขนานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเผยความหมายไฟประดับ

สะพานขึงคู่ขนานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเผยความหมายไฟประดั

 

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชนเปิดเผยว่า โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม ในสัญญาที่ 4 มูลค่าสัญญา กว่า 6,000 ล้านบาท โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ลงนามสัญญาจ้าง กับ บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชนซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้าง 39 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ..2566 ถือเป็นสะพานขึงที่กว้างที่สุดในประเทศไทย


โครงการฯ มีจุดเริ่มต้นบริเวณเชิงลาดสะพานพระราม ฝั่งธนุบรี เป็นสะพานซึ่งคู่ขนานสะพานพระราม ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด ช่อง จราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร และมีความยาวของสะพาน 780 เมตร ข้ามไปฝั่งกรุงเทพฯสิ้นสุดโครงการฯที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะทางรวมประมาณ กิโลเมตร โครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกมีลักษณะเป็น (Double Deck) เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ทำให้เพิ่มพื้นผิวจราจรแก้ปัญหาจุดตัดจุดร่วม รองรับการเดินทางจากนอกเมืองเข้าในเมืองได้เป็นอย่างดี


โดยในการดำเนินโครงการได้จัดทำแบบจำลองสะพาน Full Model สำหรับทดสอบความแข็งแรงของสะพานต่อแรงลม ซึ่งสามารถรับแรงลมได้ถึง 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าความแรงของพายุทอร์นาโด ดังนั้น สะพานจึงมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นอย่างยิ่ง และตัวสะพานมีความลาดชันน้อยกว่าสะพานพระราม 9 เดิม ทำให้ไม่เกิดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพาน


นอกจากสะพานคู่ขนานแห่งใหม่นี้ จะมีการออกแบบเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้วยังได้ออกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน งานไทยกับความงดงามด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการก่อสร้างทางวิศวกรรม และมีการประดับไฟเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 ซึ่งไฟสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลต่างๆได้ โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้ สีเหลืองทอง แสดงถึง การตั้งมั่นในศีล การตั้งมั่นในธรรมสีขาวแสดงถึงความมีตบะสีฟ้าแสดงถึงความอ่อนโยน,   สีชมพูแสดงถึงการให้ การบริจาค และสีส้มแสดงถึงความซื่อตรง ความไม่เบียดเบียน


ภาพถ่ายไฟประดับสะพานขึงคู่ขนานสะพานพระราม 9


ีเหลืองทอง

ภาพที่2 : สีขาว

ภาพที่ 3 : สีชมพู

ภาพที่ 3 : สีฟ้า

ภาพที่4 : สีส้ม

การก่อสร้างสะพานแห่งนี้ได้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญาซึ่งเป็นส่วนหน้าของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก ที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดสะสมโดยเฉพาะช่วงสะพานพระราม 9 นับเป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาจราจรได้เป็นอย่างดี จากการทางพิเศษแห่งประ เทศไทย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.