Header Ads

Doo Financial HK Limited ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และประเภทที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง (HK SFC)

Doo Financial HK Limited ได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 และประเภทที่ 9 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง (HK SFC)

 

ฮ่องกง--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

ดู ไฟแนนเชียล เอชเค ลิมิเต็ด (Doo Financial HK Limited) บริษัทในเครือดู กรุ๊ป (Doo Group) (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ BSM562) ก้าวสู่อีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ หลังได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 (การให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์) และประเภทที่ 9 (การบริหารจัดการสินทรัพย์) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง (HK SFC)

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งฮ่องกง (HK SFC)


ให้บริการอย่างมืออาชีพภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับแนวหน้า

HK SFC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของฮ่องกง ตามที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ SFC ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFO)

เมื่อได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 4 (การให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์) และประเภทที่ 9 (การบริหารจัดการสินทรัพย์) ที่ออกโดย HK SFC แล้ว ดู ไฟแนนเชียล เอชเค ลิมิเต็ด สามารถให้บริการลูกค้าดังต่อไปนี้

1. ประเภทที่ 4 (การให้คำปรึกษาด้านหลักทรัพย์)

a. ให้คำปรึกษาเรื่อง

i. ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือไม่

ii. ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด

iii. ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อใด หรือ

iv. ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด หรือ

b. ออกบทวิเคราะห์หรือรายงานเพื่อช่วยผู้รับบริการในการตัดสินใจเรื่อง

i. จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือไม่

ii. จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด

iii. จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อใด หรือ

iv. จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใต้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หมวด 571 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap571!zh-Hant-HK

2. ประเภทที่ 9 (การบริหารจัดการสินทรัพย์)

a. การบริหารโครงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ

b. การจัดการหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หลักชัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของดู กรุ๊ป สู่การบรรลุความหลากหลายทางการเงิน

ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ดู กรุ๊ป ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนให้เทรดเดอร์ทั่วโลก การได้รับใบอนุญาตทางการเงินประเภทที่ 4 และประเภทที่ 9 นี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในระดับสากลของ ดู กรุ๊ป ในการให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ครอบคลุม ทั้งนี้ ดู กรุ๊ป จะยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตที่มั่งคั่งและดีขึ้นกว่าเดิม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doogroup.com

อีเมล: marketing@doogroup.com

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.