Header Ads

มูลนิธิ EDF เร่งระดมทุนการศึกษาร่วมกับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมเทใจดอทคอมสานฝันให้นักเรียนที่ต้องการ


มูลนิธิ EDF เร่งระดมทุนการศึกษาร่วมกับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมเทใจดอทคอมสานฝันให้นักเรียนที่ต้องการ

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เร่งระดมทุนการศึกษาปีการศึกษา 2566  ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ให้นักเรียนไทยที่ยากไร้และพิการหรือมีพัฒนาการช้าในโครงการการศึกษาของมูลนิธิผ่านเทใจดอทคอม (www.taejai.com) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมกับโครงการทุนการศึกษา “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ (อีกครั้ง)” ปีที่ 2 และโครงการ “I’m ABLE โอกาสจากพี่ ช่วยหนูได้เรียนร่วม” สามารถร่วมบริจาคได้จนถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้

 

“Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ (อีกครั้ง)” ปีที่  เป็นโครงการระดมทุนการศึกษาระยะเวลา ปี เพื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 150 คน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่เคยสมัครขอรับการศึกษาจากมูลนิธิในปีการศึกษาที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับทุนเนื่องจากเงินบริจาคที่มูลนิธิได้รับไม่เพียงพอ ให้ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท ร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาได้ที่ https://taejai.com/th/d/save-drop-out-students2/

 

ส่วน “I’m ABLE โอกาสจากพี่ ช่วยหนูได้เรียนร่วม” เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาระยะเวลา ปี ให้นักเรียนพิการหรือมีพัฒนาการช้าที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตกของประเทศไทย 150 คน ทุนละ 4,000 บาท ได้มีโอกาสเรียนร่วมในโรงเรียนปรกติ รวมถึงเป็นการช่วยส่งเสริมกำลังใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา รู้จักช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการแบ่งปัน โดยไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของครูและเพื่อน  ๆ หรือบุคคลอื่นใด สามารถร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนพิการหรือมีพัฒนาการช้าได้ที่ https://taejai.com/th/d/imable/

 

สำหรับมูลนิธิ EDF ได้ร่วมกับแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมเทใจดอทคอมส่งเสริมและมอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 โดยโครงการที่สำเร็จไปแล้วได้แก่โครงการ “เก่าไม่ไหว ขอคู่ใหม่ให้หนูที” และโครงการ “Save Dropout Students ต่อลมหายใจให้น้องได้เรียนจบ ทั้งนี้มูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระดมทุนของมูลนิธิ EDF ที่ทำร่วมกับเทใจดอทคอมได้ที่นายอนุชาติ คงมา ฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-16.30 น.)   LINE @edfthai หรืออีเมล anuchat@edfthai.org

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.