Header Ads

สยามพิวรรธน์รับรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards จากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA)

สยามพิวรรธน์รับรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards จากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA)

สยามพิวรรธน์รับรางวัลเกียรติยศ Green Honorary Awards จากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม จากการขับเคลื่อนโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม จากเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) จากการดำเนินโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ที่มุ่งเน้นจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สะท้อนแนวคิดขององค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือองค์กร ที่พัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยน จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและโลกใบนี้ โดย Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรขยะเป็นศูนย์ ผ่านการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้เรายังเตรียมขยายผลเพื่อต่อยอดแนวคิดการบริหารจัดการคัดแยกขยะไปสู่พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนอีกด้วย ”

                       

“การได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2023 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) สร้างคุณค่าต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้คน ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste รางวัลนี้ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่จะผลักดันให้เราคิดสร้างสรรค์โครงการดีๆ ที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต”  นางสาวนราทิพย์ กล่าวเสริม

Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เป็นโครงการที่มุ่งจัดการขยะแบบ 360 องศา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสยามพิวรรธน์ร่วมมือกับพันธมิตรเปิดให้บริการ Recycle Collection Center (RCC) หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ 2 แห่งในสยามพารากอน ได้แก่ บริเวณลานจอดรถทัวร์หลังสยามพารากอน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดปทุมวนาราม และบริเวณทางออก 4 ถนนพระราม 1 ฝั่งสยามพารากอน กับวัดปทุมวนาราม เปิดให้ลูกค้าและประชาชนคนทั่วไปสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน มาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ บางส่วนนำกลับมาจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” สยามดิสคัฟเวอรี นอกจากนี้สยามพิวรรธน์ยังเพิ่มคุณค่าของขยะที่แต่ละคนนำมาร่วมกับโครงการ ด้วยการเปลี่ยนขยะสู่มูลค่าเป็น VIZ Coins เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้า ผ่าน ONESIAM SuperApp อีกด้วย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.