Header Ads

“SYS” เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมด้านการศึกษาของไทย


“SYS” เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณ


ประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ


ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมด้านการศึกษาของไทย


นายฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี เป็นตัวแทน เข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่บริษัทให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.