Header Ads

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนวัดสระพัง จ.นครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการ “ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนวัดสระพัง จ.นครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ (ซ้ายสุดแถวบน) จัดโครงการ “ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนวัดสระพัง ตำบลดอนข่าย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม รู้จักแยกขยะแต่ละประเภท และหลักการ 5Rs เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเกมการแข่งขัน “แยกขยะกันเถอะ” และเกมบิงโก 5Rs พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ และ ถั่วพร้อมทาน แบรนด์ นัท วอล์คเกอร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 คน เมื่อวันก่อน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.