Header Ads

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ กับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งไต้หวัน

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%2022

 สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ลงนามความร่วมมือ

ทางการแพทย์ กับสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งไต้หวัน

 ในงานประชุมวิชาการ  AMWC Asia-TDAC  ที่จัดขึ้นที่กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและ Dr. Sheau-Chiou Chao นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งไต้หวัน (Taiwanese Dermatological Association) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ (Memorandum of Understanding, MOU) เพื่อความร่วมมือกันระหว่างสมาคมแพทย์ผิวหนังทั้ง 2 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%2044

1. มีความร่วมมือกันในการจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกของสมาคมฯ

       2. สนับสนุนสิทธิพิเศษให้สมาชิกของสมาคมฯ มีการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่แต่ละประเทศเป็นผู้จัด

       3. มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่าง 2 ประเทศ


ทั้งนี้แพทย์ผิวหนังที่เป็นสมาชิกของสมาคม ทั้งสอง จะมีโอกาสเข้าถึงความรู้และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศไทย

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.