Header Ads

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค แยกขวดช่วย…พี่ไม้กวาด” ส่งมอบชุดวิบวับ PPE ผลิตจากขวด PET ร่วมเซฟผู้พิทักษ์ความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ

 

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองความสำเร็จโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค แยกขวดช่วย…พี่ไม้กวาด”
ส่งมอบชุดวิบวับ PPE ผลิตจากขวด PET ร่วมเซฟผู้พิทักษ์ความสะอาดทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย นำโดยนางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบชุดวิบวับ PPE ซึ่งผลิตจากขวดพลาสติก PET แบบใสไม่มีสี จำนวน 200 ชุด สำหรับพนักงานรักษาความสะอาดบนท้องถนน พร้อมด้วยขวดพลาสติก PET สำหรับนำไปรีไซเคิลที่ได้รับบริจาคในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีนางสาววรนุช สวยค้าข้าว (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนายภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนบริการจัดการมูลฝอย สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สวนลุมพินี การส่งมอบชุดชุดวิบวับ PPE และขวดพลาสติกครั้งนี้ถือเป็นการประกาศความสำเร็จของโครงการ  “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค แยกขวดช่วย…พี่ไม้กวาด” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ค่านิยม “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนภารกิจ “มือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด" ของกรุงเทพมหานครและกลุ่มพันธมิตร อาทิ เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand ตลอดจนช่วยส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และลดปริมาณการเกิดขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.