Header Ads

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 37 “The Vibrant Color of Modern Marketing” ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ โลกการตลาดยุคใหม่

 

สมาคมการตลาดฯ เปิดสุดยอดหลักสูตรการตลาด Super Brand Manager รุ่นที่ 37

“The Vibrant Color of Modern Marketing”

ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ โลกการตลาดยุคใหม่

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตร Super Brand Manager รุ่นที่ 37 หลักสูตร Flagship ของสมาคมการตลาดฯ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับท่านผู้บริหารในการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่อโลกการตลาดเปลี่ยนไป  ภายใต้คอนเซ็ป “The Vibrant Color of Modern Marketing” ที่จะมาเปิดสีสันความหลากหลายของ “โลกการตลาดยุคใหม่” ที่ผสมผสานทั้งแกนกลยุทธ์การตลาด, การสร้างความเข้าใจในลูกค้า, Brand Purpose,  การสื่อสารและสร้างประสบการณ์ในโลกการตลาดยุคดิจิทัล, การบริหาร, การเงินไปจนถึงเทคโนโลยีการตลาดสำคัญๆที่มองข้ามไม่ได้ทุกแง่มุม

เมื่อมาร่วมหลักสูตรนี้ คุณจะได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และประกายความคิดใหม่ๆ  ตลอด 13 วัน 18 หัวข้อ จาก 23 วิทยากรชั้นนำ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 (เรียนทุกวันพุธและวันเสาร์) ในหัวข้อที่หลากหลาย อาทิ  

Catching the Trends : Evolving Landscape of New Marketing วิเคราะห์ เจาะลึกโลกการตลาด และความเปลี่ยนแปลงโลกการตลาดแบบ New Marketing โดย คุณกัญชลี สำลีรัตน์ Founder and Managing Director, DigiNative

Building Brand Love: The Journey to Success  หัวใจการสร้างแบรนด์จาก 0 ถึง สำเร็จ อะไรคือกุญแจสำคัญ โดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์ CMO Hummingbirds Consulting

Adapting to Change: Long-term Planning, Short-term Goals, and Agile Mindset การปรับกลยุทธ์การตลาดในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงมองรอบด้าน วิเคราะห์รอบทิศ ต่อจิ๊กซอความสำเร็จให้กับธุรกิจ ด้วย Business Model Canvas โดย คุณบังอร สุวรรณมงคล CEO and Founder Hummingbirds Consulting

Purposeful Branding and Its Impact ความจริงใจในการสร้างคุณค่า ที่มากกว่าแค่ผลกำไร โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Immersive Experience: Winning Over Consumers through Unique Brand Experiences ทำอย่างไรจึงจะชนะใจผู้บริโภค ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ Group Chief, Brand Innovation & Marketing , Dentsu Group

Consumer-centric Mindset: Insight and Empathy หัวใจความสำเร็จของนักการตลาดยุคใหม่ ด้วยการมองโลกจากมุมของลูกค้า โดย ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารศูนย์ สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  

On-life Customer Journey: Connecting Consumers Where They Are เชื่อมต่ออย่างไร ให้เข้าไปอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภค โดย ผศ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล  Assistant to the President for Communication, Brand, and Alumni Relations Chulalongkorn University

The Future of E-Commerce: Harnessing the Power of Connected Platforms พลังของการเชื่อมต่อช่องท่างการขายในโลกยุคใหม่ โดย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Co-Founder Small World for Kids Co., Ltd. , Facebook Alpha Tester  และ LINE Certified Coach

From Price to Value Creation: How customer empathy create value การตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในยุคที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับ คุณค่ามากกว่าราคา โดย คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข Director, Digital Marketing Program, School of  Business Administration  Bangkok University

Art of Sales: Key to Win เทคนิคการขาย ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดย คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

The Game-Changing Power of Key Opinion Customers สร้างยอดขายด้วยความรัก ให้ลูกค้าพูดแทนแบรนด์ โดย คุณสุวิตา จรัญวงศ์  CEO and Co-Founder, Tellscore

The Art of Integrated Marketing and Communication in a Digital Age  สื่อสารอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน Consultant, Chief Strategist-Cheevamitr SE

Multi-Platform Media Landscape: Maximizing Media Efficiency กลยุทธ์การวางสื่อแบบบูรณาการ ใช้ช่องทางอย่างไรให้มีความหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย คุณจรัส จรัสรุ่งเรืองชัย Performance & Ecommerce Lead, Publicis Media Thailand

Strategic Storytelling: Leveraging Narrative to Connect with Customers สร้างคอนเทนต์และเล่าเรื่องอย่างไรให้เข้าถึงใจผู้บริโภค โดย คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing  และเจ้าของเว็บไซต์การตลาดสุดฮิต  Nuttapuch.com

360 Degree People Management ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารคน โดย คุณเพชราภรณ์ จียาศักดิ์  Personal Development Coach

Finance for Marketers ปูพื้นฐานเรื่องการเงินในมุมนักการตลาด ฉลาดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ โดย อ.นวพร บุศยสุนทร อดีตอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot มาเป็นผู้ช่วยของคุณ โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director &Co-Founder BrandBaker Co.,Ltd.

Dot Connecting เชื่อมเราเข้าหากัน โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

ร่วมด้วย Commentators ผู้บริหาร & นักการตลาดมืออาชีพ จากบริษัทชั้นนำ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ Senior Vice President - Head of Customer Experience  Banpu Next Co., Ltd. , คุณสมพร มาอุทธรณ์  Executive Consultant  Hakuhodo International (Thailand) Co.,Ltd  คุณอวยชัย รางชัยกุล CEO  Loxley Trading Co.,Ltd  และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา Senior Executive Director  SINO-PACIFIC TRADING (THAILAND) CO.,LTD.

หลักสูตร Super Brand Manager จะเปิดโอกาสให้ท่านได้นำองค์ความรู้มาลงมือวางแผนการตลาดจริง รู้จริง ทำได้จริง นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากการ upskill & reskill ด้านการตลาดอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน  และยังเป็นโอกาสสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ในวงการการตลาด ในการต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรท่านในอนาคตอีกด้วย

**หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/super-brand-manager-37/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 7360-3 หรือ ID Line Official: @matsociety
AI Co-Pilot: Revolutionizing Your Work Process เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ ให้ AI Co-Pilot มาเป็นผู้ช่วยของคุณ โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล Strategic Planning Director &Co-Founder BrandBaker Co.,Ltd.

Dot Connecting เชื่อมเราเข้าหากัน โดย คุณวศุตม์พล ชฎาธรสุธาสิน Human Relationship Building Expert Professional instructor and Inspirer

ร่วมด้วย Commentators ผู้บริหาร & นักการตลาดมืออาชีพ จากบริษัทชั้นนำ คุณชนิต สุวรรณพรินทร์ Senior Vice President - Head of Customer Experience  Banpu Next Co., Ltd. , คุณสมพร มาอุทธรณ์  Executive Consultant  Hakuhodo International (Thailand) Co.,Ltd  คุณอวยชัย รางชัยกุล CEO  Loxley Trading Co.,Ltd  และ คุณสุชีพ ศรีพฤฒา Senior Executive Director  SINO-PACIFIC TRADING (THAILAND) CO.,LTD.

หลักสูตร Super Brand Manager จะเปิดโอกาสให้ท่านได้นำองค์ความรู้มาลงมือวางแผนการตลาดจริง รู้จริง ทำได้จริง นอกจากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากการ upskill & reskill ด้านการตลาดอย่างครบถ้วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน  และยังเป็นโอกาสสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ในวงการการตลาด ในการต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจขององค์กรท่านในอนาคตอีกด้วย

**หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่: https://www.marketingthai.or.th/event/super-brand-manager-37/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร 02-679 7360-3 หรือ ID Line Official: @matsociety

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.