Header Ads

ยิปซัมตราช้าง สานต่อ “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัม พัฒนาชุมชน” ปีที่ 18 เสริมแกร่งทักษะช่างชุมชนทั่วประเทศ


ยิปซัมตราช้าง สานต่อ “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัม


พัฒนาชุมชน” ปีที่ 18


เสริมแกร่งทักษะช่างชุมชนทั่วประเทศ

 

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย เดินหน้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชนต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน ที่ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรด้านช่างฝีมือสู่สังคม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

        โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้สำหรับช่างทั่วไปและช่างมืออาชีพให้มีทักษะการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในได้ตามมาตรฐาน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการมายาวนานกว่าเกือบสองทศวรรษ และมีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ

คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ยิปซัมตราช้าง กล่าวว่า  โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมช่าง และหลักสูตรอบรมครูผู้ฝึก ระดับประเทศ มายาวนาน โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 แล้ว นับเป็นการเสริมทักษะให้กับช่าง เพื่อเพิ่มรายได้ และยกระดับความเป็นมืออาชีพ พร้อมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง


เดินหน้าไม่หยุด เพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ-รายได้ คืนความสุขให้ชุมชน

ในปี 2566 นี้ ยิปซัมตราช้างตั้งเป้าเดินหน้าอบรมต่อ จนถึงตอนนี้ “โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน” ได้ปรับปรุงอาคารโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีสระวงศ์ จังหวัดน่าน(ภาคเหนือ) โรงเรียนบ้านวังขอน จังหวัดเพชรบูรณ์(ภาคเหนือ) และ โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง จังหวัดสระบุรี(ภาคกลาง) ด้วยการปรับปรุงฝ้าเพดานฉาบเรียบ ด้วยแผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราช้าง และฝ้าทีบาร์โดยใช้ แผ่นฝ้าทีบาร์เปเปอร์ทัช ตราช้าง พร้อมกั้นห้องด้วยระบบผนังยิปซัม และตกแต่งฝ้าเล่นระดับให้กับอาคารเรียน เพื่อให้ดูใหม่ สวยงาม น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ มีการอบรมทักษะการติดตั้งให้กับช่างมืออาชีพ


เราเชื่อมั่นว่าโครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องถือเป็นความตั้งใจที่มุ่งพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับคนในชุมชน และพร้อมมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดียิ่งขึ้น คุณยุทธศักดิ์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านยิปซัมตราช้าง

เบอร์โทร 081-173-6456

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.