Header Ads

เมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์ เผยแผนการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์ เผยแผนการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

 

เทียนจิน, จีน--25 กรกฎาคม 2566--ซินหัว-เอเชียเน็ท/ดาต้าเซ็ต

 

เมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์ (China-Singapore Tianjin Eco-City) ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน ได้ประกาศแผนปฏิบัติการว่าด้วยการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน นับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของโครงการทวิภาคีดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการรายงานของคณะกรรมการบริหารเมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ ภาคส่วนหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง พลังงาน และการขนส่ง เพื่อบุกเบิกเขตสาธิตในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนสร้างสื่อกลางเพื่อสาธิตการพัฒนาคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนโครงการสำคัญ ๆ ในการลดคาร์บอน เพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับทั่วประเทศและแม้กระทั่งทั่วโลก

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2568 การปล่อยคาร์บอนต่อหัวในเมืองนิเวศแห่งนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของนครเทียนจินอย่างมีนัยสำคัญ และภายในปี พ.ศ. 2573 คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยของจีดีพีและการปล่อยคาร์บอนต่อหัวจะอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในประเทศจีน

 

อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนิเวศ อุทยานสารสนเทศทางตอนกลางของเมือง และอุทยานอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของเมือง จะรวมตัวกันเป็นสื่อกลางสำคัญในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ ซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรม การพลิกโฉมอุตสาหกรรม และการผลิตในภาคส่วนต่าง ๆ ตามลำดับ

 

พื้นที่ทางตอนใต้ของเขตความร่วมมือจีน-สิงคโปร์ และเขตเมืองใหม่หลินไห่ (Linhai New City) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ใช้เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับการบริการ เช่น ชีวการแพทย์ ซอฟต์แวร์ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนพื้นที่ตอนกลางของเขตความร่วมมือจะมุ่งเน้นการบูรณาการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านและการนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

 

สำหรับทางตอนเหนือของเขตความร่วมมือ และทางตอนเหนือของเขตท่องเที่ยวปินไห่ (Binhai Tourism Zone) จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตคาร์บอนต่ำ เช่น การผลิตอัจฉริยะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ ส่วนพื้นที่ท่าเรือประมงทางตอนกลางจะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวที่บูรณาการคลังสินค้า การแปรรูป การค้า และการเงินเข้าด้วยกัน

 

ในฐานะเขตสาธิตการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับชาติแห่งแรก เมืองนิเวศแห่งนี้ได้สนับสนุนการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ การใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์ และอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ โดยมีความพยายามที่จะสร้างอาคารที่อยู่อาศัยคาร์บอนต่ำและอาคารสาธารณะคาร์บอนเป็นศูนย์ นอกจากนั้นจะมีการผลักดันให้ใช้มาตรฐานการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษสำหรับอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด และมาตรฐานการใช้พลังงานเกือบเป็นศูนย์สำหรับอาคารสาธารณะแห่งใหม่ที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนสร้าง

 

ขณะเดียวกัน เมืองนิเวศแห่งนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายท่อความร้อน ลดการใช้พลังงานความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการการก่อสร้างอาคารเข้ากับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยการสนับสนุนการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในอาคารที่อยู่อาศัย

 

“เมืองนิเวศแห่งนี้จะเร่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ผลักดันการบูรณาการเข้ากับการก่อสร้างเมือง สำรวจการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดหลากหลายรูปแบบ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว ตลอดจนใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากหลังคาของอาคารใหม่และอาคารที่มีอยู่แล้วด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์” เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศของเมืองนิเวศ กล่าว

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวยังกำหนดภารกิจเฉพาะสำหรับการพัฒนาระบบการเดินทางอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างระบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า (Slow Travel) ที่เหมาะสมและสะดวกสบาย การสร้างทางเดินเท้าคุณภาพสูง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำผ่านกระบวนการครบวงจร ซึ่งครอบคลุมการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การก่อสร้าง การดำเนินงาน และการบำรุงรักษา

 

ทั้งนี้ เมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์ เป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสองประเทศ โดยเป็นเมืองนิเวศแห่งแรกของโลกที่พัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ยกระดับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

 

ที่มา: คณะกรรมการบริหารเมืองนิเวศเทียนจิน จีน-สิงคโปร์


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.