Header Ads

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียจัดการเสวนาที่นครเจนีวาในหัวข้อ "บทบาทของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานและการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า"

                

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียจัดการเสวนาที่นครเจนีวาในหัวข้อ "บทบาทของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานและการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า"

ริยาดซาอุดีอาระเบีย--19 มิถุนายน 2566--พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็

กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของซาอุดีอาระเบียจัดการเสวนาระดับสูงนอกรอบการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 111 ในหัวข้อ "บทบาทของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานและการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า"

ดร. อับดุลเลาะห์ อาบู ทาเนน (Dr. Abdullah Abu Thanain) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมด้านแรงงาน เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา ซึ่งรวมถึงคุณซัตตัม บิน อาเมอร์ อัล-ฮาร์บี (Sattam bin Amer Al-Harbi) ปลัดกระทรวงการติดตามตรวจสอบและการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน และผู้แทนอีกหลายคนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration)

การเสวนาครั้งนี้เน้นไปที่ความมุ่งมั่นของซาอุดีอาระเบียในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงบทบาทของนโยบายระดับชาติ ภาคประชาสังคม ลูกจ้างและนายจ้าง และองค์กรระหว่างประเทศ

คุณซัตตัมได้เน้นย้ำถึงบทบาทของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการกำหนดนโยบายระดับชาติเพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดแรงงานซาอุดีอาระเบียบนเวทีโลก และเพิ่มอันดับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงนโยบายด้านแรงงานและกำกับดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงบทบาทของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการวัดผลกระทบของกฎหมายและนโยบายต่าง ๆ รวมถึงบทบาทของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงาน ขณะเดียวกัน เขายังเปิดเผยว่าราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมีแผนว่าจะออกนโยบายระดับชาติเพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงานให้หมดไป

ในการเสวนาครั้งนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรระดับชาติในการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลและเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลของกฎหมายท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

นอกจากนั้นยังมีการเน้นย้ำถึงผลพวงของนโยบายแรงงานที่บังคับใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มีต่อแรงงานและตลาดแรงงาน โดยตัวแทนจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านแรงงาน และตัวแทนจากสภาหอการค้าในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

การจัดเสวนาครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบการทำงานเพื่อตอกย้ำความพยายามของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการลดการบังคับใช้แรงงาน จัดหางานที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกคน และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านแรงงาน โดยการเสวนาครั้งนี้มีผู้แทนจากนานาประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าความมุ่งมั่นของซาอุดีอาระเบียในการลดการบังคับใช้แรงงานและการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในตลาดแรงงานนั้น เป็นผลมาจากมาตรการทางกฎหมายและนิติบัญญัติที่มีการบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานและต่อต้านการบังคับใช้แรงงานในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมาตรการเหล่านี้ครอบคลุมถึงการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน และการกำหนดขั้นตอนทางกฎหมายที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้สิทธิและภาระผูกพันเหล่านี้

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2103395/Saudi_Ministry_of_Human_Resources_and_Social_Development.jpg  

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.