Header Ads

สำนักงานเขตลาดกระบัง จับมือ บจก สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย” ศูนย์นำร่องแห่งแรก และ โครงการ Waste Buy Delivery

 

 สำนักงานเขตลาดกระบัง จับมือ บจก สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เปิดตัว “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย”  ศูนย์นำร่องแห่งแรก และ โครงการ Waste Buy Delivery นวัตกรรมใหม่ของการจัดการขยะเขิงรุก ตอบรับยุทธศาสตร์ ขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management)  ของ กทม

ลาดกระบัง ติดแชมป์ 1 ใน 5 ก่อเกิดขยะสูงสุด จาก 50 เขต  ใน กทม. เอกชนขานรับร่วมรณรงค์--ซีพี ออลล์  ไทย เบพเวอเรจ  เนสท์เล่  แมคโคร  ไมโล  อีซูซุ  สภาอุตฯ  สถาบันพลาสติก ฯลฯ

สภาวะขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร ตามสถิติปริมาณ  10,000 ตัน คือขยะในแต่ละวันข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย โดยสำนักสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ระบุว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) กรุงเทพฯ จัดเก็บขยะมูลฝอยรวมทั้งปีในปริมาณมากถึง 3.17 ล้านตัน หรือเฉลี่ยวันละ 8,674.73 ตัน  ส่วนข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ในปีงบประมาณ 2565  ของ เขตลาดกระบังสูงถึง  รวม 105,636.51 ตัน ค่าเฉลี่ยปีงบ 2565 จำนวน 289.42 (ตัน/วัน)  นับเป็นการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยเป็นอันดับที่ #5 จาก 50 เขต ของการก่อเกิดขยะมากที่สุดใน กทม  นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์   ที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย” (ฐานขยะแห้ง และ เปียก)  พร้อมเปิดตัวและปล่อยคาราวาน โครงการรถ “Waste Buy Delivery”  ของ สำนักงานเขตลาดกระบัง โดย นายชัชชญา  ขำจันทร์  ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด โดย ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล  ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ   ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและธุรกิจในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เกิดขึ้น  โดยศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะตั้งอยู่ในบริเวณ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ลาดกระบัง  ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถือเป็น “ศูนย์นำร่อง” ในการลดปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ชูแนวคิดที่ใช้ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BGC (Bio Circular Green Economy) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อม  ผ่านบริการ  WasteBuy Delivery เป็นนวัตกรรมใหม่การจัดการขยะเชิงรุก แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management)  ตรงถึงบ้านคุณ 

นอกจากโครงการ “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะ” แล้ว  ทาง  สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ   ดร อิทธิกร ศรีจันบาล ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงที่มาของโครงการ  WasteBuy Delivery  “จากการที่ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ มีการนำแนวคิดที่ใช้-โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BGC หรือ Bio Circular Green Economy ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อม  จึงมีการต่อยอด  ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานเขตลาดกระบัง  ผ่านการเปิดตัวโครงการ  “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย” และ โครงการ-รถ WasteBuy Delivery นี้  

เข้าถึงทุกบ้าน  ออฟฟิศ  สำนักงาน  สถานประกอบการ  หมู่บ้าน  อาคารที่อยู่อาศัย  คอนโด-ตึกสูง  โรงพยาบาล  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  วัด  สถานที่ราชการ  ห้างร้าน  เอกชน

ทั้งนี้ โครงการรถ “Waste Buy Delivery” นี้  เป็นนิมิตหมายใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดการขยะเชิงรุกของสำนักงานเขตลาดกระบัง ร่วมกับ สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ  มีความ สามารถกำจัดขยะได้ถึง คันละ 1 ตันต่อวัน   โดยเป็นรถโมบาย โซล่า “บริการรับซื้อขยะถึงบ้าน” ทั่วกรุง   โดยเป็นการตอบสนองปัญหาที่ยังมีอีกบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดจำหน่ายขยะได้  เนื่องจาก มีการคัดแยกแต่ไม่มีที่เก็บ  ไม่มีเวลาเดินทางมาจำหน่าย  ไม่ทราบสถานที่  ทำให้บริการ .”Waste Buy Delivery”  สามารถเข้าถึงทั้ง บ้าน  ออฟฟิศ  สำนักงาน  สถานประกอบ การ  หมู่บ้าน  อาคารที่อยู่อาศัย  คอนโด-ตึกสูง  โรงพยาบาล  โรงเรียน  มหาวิทยาลัย  วัด  สถานที่ราชการ  ห้างร้าน  เอกชน ต่างๆ  อย่างรวดเร็ว  และมีสถิติการตอบรับอย่างสูง  โดยผลสรุปของการตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม  2566  ด้วยจุดเด่นบริการที่สามารรถตอบสนองผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมายัง-จุดรับซื้อ   ลดขั้นตอน  ราคาเป็นธรรม  ไม่ต้องยุ่งยากในการหาที่เก็บ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การร่วมรณรงค์และสนับสนุนของภาคธุรกิจ  ตั้งแต่  ซีพี ออลล์  ไทย เบพเวอเรจ  เนสท์เล่  แมคโคร  ไมโล  อีซูซุ   รวมถึง  สภาอุตสาหกรรม  สถาบันพลาสติก  เป็นต้น  

ยิ่งกว่านี้  ยังมีผลต่อด้านเศรษฐกิจทั้วระดับครัวเรือน ไปจนถึงระดับธุรกิจเล็กถึงใหญ่  ด้วยการลดขยะจากต้นทาง  เปลี่ยน-ว่าที่-ขยะ-ในบ้าน  ให้กลายเป็น “เงิน”  เปลี่ยนของเสีย-เป็น-ของดี  เปลี่ยนรายจ่าย-เป็น-รายรับ   สร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน  ประเทศชาติ และ โลก ด้วยมือของพวกเรา  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย-ไม่เทรวม และ แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management)  โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือ (residue) ด้วยเทคโนโลยีที่มี่ประสิทธิผล   ตลอดจน ยุทธศาสตร์  กทม ในการเดินหน้าไปสู่ “มหานครปลอดภัย”  

โครงการ WasteBuy Delivery  พร้อมบริการรับซื้อ ขยะรีไซเคิล ทั้งใน และนอกสถานที่  ผู้จำหน่ายจะได้ทั้งราคาดี  เป็นมาตรฐาน  ได้ความสะดวกสบาย และ มีความปลอดภัย   โดยเจ้าหน้าที่บริการที่สุภาพ เรียบร้อย  ด้วย สโลแกน  “คิดขายขยะ คิดถึงเวสท์บาย”   www.ขายขยะ.com    สายด่วน   089 998 2009    ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล กล่าวปิดท้าย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.