Header Ads

ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ยกทัพกลุ่มทายาทคนรุ่นใหม่จาก “The 45 Academia” สัมผัสคลาสเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ยกทัพกลุ่มทายาทคนรุ่น

ใหม่จาก “The 45 Academia”

สัมผัสคลาสเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ประเทศสวิต

เซอร์แลนด์

พร้อมสร้างความตระหนักด้านความยั่งยืน เพื่อส่ง

มอบคุณค่าคืนสู่สังคม

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด (SCB Julius Baer) เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ “The New Wave of Wealth” เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผู้มีความมั่งคั่งระดับสูงของเมืองไทยด้วยบริการแบบครบวงจร ล่าสุด พาผู้เข้าร่วมหลักสูตร “The 45 Academia” บินลัดฟ้าสัมผัสประสบการณ์คลาสเรียนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของเมือง Grindelwald ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งปูพื้นฐานด้านการลงทุนในสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว (Family Succession) และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ (Next Generation Development)พร้อมสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันเร่งด่วนด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และร่วมแสวงหาแนวทางการรับมือที่สามารถสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ในการสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่มีพลังและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในทุกมิติอย่างแท้จริง

 

นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของหลักสูตร The 45 Academia เกิดขึ้นจากความคิดที่เราอยากจะสร้างหลักสูตรที่สามารถสร้างคุณค่าที่มากขึ้นให้กับกลุ่มลูกค้าของเรา ซึ่งนอกเหนือจากการปูพื้นฐานด้านการลงทุนและเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นใหม่ (Next Generation) ให้เข้าใจถึงการบริหารความมั่งคั่งอย่างเต็มรูปแบบแล้วนั้น อีกหนึ่งวัตถุประสงค์สำคัญของหลักสูตร The 45 Academia คือ การที่เราจะสามารถสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้อย่างไร โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคล แต่รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งหนึ่งในปัญหาอันเร่งด่วนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้เราในฐานะพลเมืองของโลกใบนี้ต้องร่วมกันแสวงหาวิธีการรับมือทั้งในส่วนของตนเองและในระดับองค์กร ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตร The 45 Academia เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่มีพลังและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมในทุกมิติ พร้อมช่วยให้ลูกค้าคนสำคัญสามารถวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

 

 

ด้าน มร.ฌ็อง ดาเมียน บ็อกเนอร์ (Jean-Damien Bogner) Lead Climate Strategy ธนาคารจูเลียส แบร์ เปิดเผยว่า “ความร่วมมือของทุกคนในหลักสูตร “The 45 Academia” แสดงให้เห็นถึงพลังของนวัตกรรมสำหรับโครงการด้านความยั่งยืนและการเติมเต็มเป้าหมายส่วนบุคคล ในฐานะผู้นำและผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ เราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนในบริษัทและเร่งนำแนวทางที่ดีมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศที่ดียิ่งขึ้น มากไปกว่านั้น แม้แต่สิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันของพวกเรา เช่น ความชอบด้านอาหาร หรือวิธีการเดินทาง มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครอบครัว เพื่อน และผู้คนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม ซึ่งหลักสูตร “The 45 Academia” สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการร่วมแรงร่วมใจที่สามารถสร้างความแตกต่าง พร้อมจุดประกายแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนโครงการและธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการแห่งความยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.