Header Ads

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิก โยธิน


ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดหน่วยบัญชาการนาวิก

โยธิน


มาเยี่ยมชมการแสดงของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพ

เรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ

 อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการดูแลสุนัขจรจัดขึ้น โดยมี พล

เรือเอก ไกรสรจันทร์สุวาณิชย์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้ริเริ่ม

โครงการ 


วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ประกอบด้วย สามารถควบคุมจำนวนและ

ควบคุมชีวิตของสุนัขให้มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ ขจัดมลภาวะและผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากสุนัขจรจัดต่อ

ชุมชน สามารถเพิ่มโอกาสให้กับสุนัขในการกระจายออกสู่สังคม

ภายนอก สามารถเพิ่มความรู้ให้กับบุคคลที่เลี้ยงสุนัขและเพิ่มพูนความ

รับผิดขอบต่อสุนัขอย่างแท้จริง

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.