Header Ads

เอสซีจี จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อโครงการ Pathway to NET ZERO Building ประเดิมที่แรก เซ็นทรัล อยุธยา

 เอสซีจี จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อโครงการ Pathway to NET ZERO Building ประเดิมที่แรก เซ็นทรัล อยุธยา

เอสซีจี จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อโครงการ Pathway to NET ZERO Building

ประเดิมที่แรก เซ็นทรัล อยุธยา

18 สิงหาคม 2566 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business และร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Executive Project Director Development ร่วมลงนามสัญญาเพื่อสานต่อโครงการต้นแบบศูนย์การค้า Net Zero หนึ่งในความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยและยกระดับศูนย์การค้าในเครือ เซ็นทรัลพัฒนา สู่ Pathway to NET ZERO Building โดยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือซึ่งกันและกัน ประเดิมที่แรก เซ็นทรัล อยุธยา

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า “การลงนามสัญญาครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำและเดินหน้าขับเคลื่อน ยกระดับอาคารและศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ให้มุ่งสู่การเป็น Net Zero Building หรือต้นแบบศูนย์การค้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ถือเป็นพันธกิจของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อน ครั้งนี้ เอสซีจี โดยธุรกิจ SCG Smart Building Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาต่อยอดร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเซ็นทรัลพัฒนาซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของสังคม

.นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business และร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Executive Project Director Development

โดยโครงการเซ็นทรัล อยุธยา เป็นโครงการแรกของเซ็นทรัลพัฒนา ที่ได้ดำเนินการติดตั้งโซลูชันเพื่ออาคารประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมดูแลคุณภาพอากาศ ด้วยระบบ SCG Air Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร และลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ สามารถลดการใช้พลังงานในอาคารได้สูงสุดถึง 30% ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้มีเป้าประสงค์ลดการใช้พลังงานในศูนย์การค้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้มากที่สุด โดยในอนาคตมีแผนเร่งดำเนินการไปสู่โครงการต่าง ๆ ในเครือ อาทิ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล นครปฐม, และเซ็นทรัล นครสวรรค์ เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์การค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม หวังว่าการร่วมมือที่ดีในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านพลังงานหรือแผนงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเพื่อโลกที่ยั่งยืนให้กับหลายๆ หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต”   

นายชาตรี โกวิทานุพงศ์ Executive Project Director Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขยายความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรสีเขียว หรือ “Green Partnership” เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมความเชี่ยวชาญระหว่างกัน ดังเช่นโครงการ Framework Pathway to Net Zero Building Guideline ที่ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งการลงนามสัญญาติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน SCG Air Scrubber โดยเริ่มที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งสองบริษัทไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนา มีวิสัยทัศน์ที่สำคัญคือ ‘Imagining better futures for all’ พร้อมตั้งเป้าหมายการเป็นองคก์ร NET Zero ภายในปี 2050 เพื่อขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยพัฒนาพื้นที่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชนและสังคม ภายใต้การดำเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ ศูนย์การค้า, ที่อยู่อาศัย, โรงแรม และอาคารสำนักงาน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงเข้าหากันทั้งระบบ เพื่อสร้าง ‘The Ecosystem for All’ ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

 


เกี่ยวกับ ธุรกิจ SCG Smart Building Solution

ธุรกิจ SCG Smart Building Solution เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอาคาร เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น

 สนใจโซลูชันเพื่ออาคารอัจฉริยะ จาก SCG Smart Building Solution โทร : 085 446 5445, 099 391 4161

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.