Header Ads

SCB DataX เปิดเวทีสัมมนา “DataXperts: Generative AI: Harnessing Its Potential Responsibly” ขนทัพกูรูด้าน AI ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “Generative AI”

SCB DataX เปิดเวทีสัมมนา “DataXperts: Generative AI: Harnessing Its Potential Responsibly” ขนทัพกูรูด้าน AI ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “Generative AI”

บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันผ่านการใช้ประโยชน์จาก big-data, data-science และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ล่าสุด สานต่อซีรีส์สัมมนาเอ็กซ์คลูซีฟ “DataXperts” ภายใต้หัวข้อ “Generative AI: Harnessing Its Potential Responsibly.” มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานในกลุ่ม SCBX และผู้ที่สนใจในหัวข้อ “Generative AI” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก ด้วยการฉายภาพถึงขีดความสามารถและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของ Generative AI พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในฐานะที่ปัจจุบัน Generative AI กำลังเป็นเทรนด์ที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม ภายใต้ 3 หัวข้อหลักได้แก่ “Generative AI and How to Reimagine Business,” และ “The State and Challenges of Thai Language Processing for NLP and Gen AI” รวมถึง “AI and Education,” พร้อมด้วยเวทีเสวนาในหัวข้อ “AI – The Opportunities, Risks, and Required Controls for Good Use of AI.”     

โดยภายในงานสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากองค์กรชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ดร.ชูกิ ไอดาน (Dr.Shuki Idan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เดต้า เอกซ์ จำกัด (SCB DataX) มร.เดนนิส ทอร์สเทน ทรานิทสเชค (Dennis Thorsten Trawnitscheck) Chief Technology Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มร.แอนดี้ ลีส์ (Andy Lees) Managing Director & Partner บริษัท บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (BCG X) รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ นางสาว บาฟน่า รอลี่ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมด้วย มร.เจอร์รี่ ชัง (Gerry Chng) Executive Director in Deloitte’s Cyber Risk Advisory practice มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เพื่อแสวงหาโอกาสในโลกอนาคตผ่านการใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของ Generative AI นอกจากนี้ยังร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Generative AI อย่างรับผิดชอบในภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม รวมถึงการควบคุมการใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม โดยการจัดงานในครั้งนี้ SCB DataX มุ่งวางรากฐานเพื่อปูทางสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงสร้างสรรค์และเชิงลบในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เช่นเดียวกับการที่ Generative AI ได้พัฒนาศักยภาพและความเฉลียวฉลาดอย่างต่อเนื่อง โดยงานสัมมนาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Academy, SCB Park Plaza

สำหรับท่านที่สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Generative AI สามารถรับชม VDO จากงานสัมมนา “DataXperts: Generative AI: Harnessing Its Potential Responsibly” ได้ที่ SCB DataX Youtube:  https://www.youtube.com/@scbdatax4315 หรือศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ https://data-x.ai/

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.