Header Ads

“พาณิชย์”ชวนเกษตรกรปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ซื้อปุ๋ยถูก ล่าสุดยังเหลือ 2.46 ล้านกระสอบ

img

“พาณิชย์”ชวนเกษตรกรปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ซื้อปุ๋ยถูก ล่าสุดยังเหลือ 2.46 ล้านกระสอบ

กรมการค้าภายในเกาะติดสถานการณ์ปุ๋ยเคมี หลังราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ยันกระทบราคาในประเทศไม่มาก และราคาทรงตัวมานานแล้ว และยังมีการนำเข้าต่อเนื่อง สต๊อกคงเหลือ 0.83 ล้านตัน ไม่มีปัญหาขาดแคลน ส่วนโครงการเชื่อมโยงขายปุ๋ยราคาถูกให้เกษตรกร ล่าสุด สั่งซื้อแล้ว 5.81 แสนกระสอบ ได้ส่วนลด 12 ล้านบาท คงเหลือ 2.46 ล้านกระสอบ ชวนเกษตรกรปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน สั่งซื้อได้ต่อเนื่อง  

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ติดตามสถานการณ์การนำเข้าปุ๋ยเคมี ในช่วง 8 เดือนปี 2566 มีปริมาณ 3.44 ล้านตัน ใกล้เคียงกับการนำเข้าของปีที่แล้ว และสต๊อกคงเหลือในประเทศยังมีมีสูงถึง 0.83 ล้านตัน ถือว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้ และไม่มีปัญหาขาดแคลน แม้ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลก และก๊าซธรรมชาติ จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ก็ยังต่ำกว่า ทำให้ผลกระทบด้านราคา มีไม่มาก โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีในปัจจุบัน ทรงตัวมานานแล้ว และยังถูกกว่าช่วงที่เคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว โดยปุ๋ยยูเรีย ลดลง 46% ปุ๋ยฟอสเฟต ลด 39% ปุ๋ยโพรแทส ลด 42% ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ลด 49% สูตร 15-15-15 ลด 32% สูตร 16-20-0 ลด 26%  
         
ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมีให้กับเกษตรกร กรมได้มีโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ให้ส่วนลดซื้อปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ โดยตั้งแต่ 1-18 ต.ค.2566 มีสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยแล้ว 80 แห่ง ปริมาณ 581,100 กระสอบ คิดเป็น 19% ของปริมาณปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ มีมูลค่าส่วนลด 12 ล้านบาท
         
โดยรายละเอียดปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ปุ๋ยข้าว สูตร 46-0-0 จำนวน 406,000 กระสอบ ปุ๋ยฟอสเฟส สูตร 18-46-0 จำนวน 34,000 กระสอบ ปุ๋ยใช้ผสมปาล์ม สูตร 0-0-60 จำนวน 94,000 กระสอบ ปุ๋ยปาล์ม สูตร 21-0-0 จำนวน 30,000 กระสอบ ปุ๋ยนาข้าว พืชไร สูตร 16-20-0 จำนวน 320,000 กระสอบ ปุ๋ยนาข้าว พืชไร่ สูตร 15-15-15 จำนวน 318,800 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี พืชทุกชนิด จำนวน 300,000 กระสอบ ปุ๋ยพืชสวน สูตร 25-7-7 , 13-13-21 , 8-24-24 , 16-16-16 , 15-7-18 , 15-4-25 , 22-7-18 และ 20-8-20 ใช้กับมะพร้าว มะนาว ไม้ผล จำนวน 244,000 กระสอบ และสูตรอื่น ๆ ใช้กับพืชทุกชนิด 1,291,800 กระสอบ โดยมีการสั่งซื้อไปแล้ว 581,100 กระสอบ คงเหลือ 2.46 ล้านสอบ หรือ 81% ของปริมาณที่เข้าร่วมโครงการ  
         
“ขอให้เชิญชวนให้เกษตรกรที่ปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ที่สนใจสั่งซื้อปุ๋ยราคาถูก สามารถติดต่อสั่งซื้อกับสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก และสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ แล้วแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป ส่วนสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือกรณีไม่สามารถจัดหารถบรรทุกไปรับปุ๋ยจากหน้าโรงงานได้ กรมได้ประสานสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่งและคิดราคาพิเศษให้แก่เกษตรกรแล้ว”ร.ต.จักรากล่าว

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.