Header Ads

สาขาบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดงาน SBS Market Fair #6 เปิดพื้นที่เด็กมีของ เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากประสบการณ์จริง

สาขาบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดงาน SBS Market Fair #เปิดพื้นที่เด็กมีของ เรียนรู้การเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากประสบการณ์จริง

อีกครั้ง! กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการคิด วางแผน และลงมือปฎิบัติจริง ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดงานเปิดตลาดเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้  ให้กับนักศึกษาได้ฝึกการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ SBะงานแสดงแนวคิดธุรกิจด้านนวัตกรรม พร้อมกิจกรรมสนุกๆ กับสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย และช๊อปสินค้าราคาประหยัดมากมาย S Market Fair #6 FOOD FUN FAIR มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักธุรกิจรุ่นเยาว์ ที่มาโชว์ฝีมือในธุรกิจของกิน ของใช้ ของฝาก แลซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เปรมจิตเสาวคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา SPU ได้มาเยี่ยมชมและร่วมซื้อสินค้าของนักศึกษาภายในงาน  ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.