Header Ads

TMILL จัดกิจกรรม “คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน”

TMILL จัดกิจกรรม “คาราวาน สร้างชุมชนยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TMILL” โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ จัดกิจกรรม “สร้างชุมชนยั่งยืน” ตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร  โดยจัดคาราวาน TMILL เพื่อสังคม ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการชุมชน “ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพัฒนา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำชุมชน อีกทั้งช่วยหามาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้  TMILL พร้อมขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ และแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนด้วยการส่งเสริมกิจกรรมสร้างอาชีพและกระจายรายได้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำพันธกิจ “TMILL เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสิ่งที่ดีสู่ชุมชนและสังคม”

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.