Header Ads

ยูเอสเอดจับมือยูนิเซฟช่วยไทยต่อสู้กับโควิด-19 ระลอก ล่าสุด

 เด็กชายกำลังถือโปสเตอร์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยในครอบครัว


ยูเอสเอดจับมือยูนิเซฟช่วยไทยต่อสู้กับโควิด-19 ระลอก

ล่าสุด


ไซริงค์เกือบ 3 ล้านชิ้นถูกแจกจ่ายไปเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

ภายใต้การสนับสนุนจากยูเอสเอดและยูนิเซฟ อาสาสมัครได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อโควิดในชุมชนในจ. ยะลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง (ภาพยูนิเซฟ/อับดุลรอแม ตาเละ)


กรุงเทพฯ  27 เมษายน 2565 – สหรัฐอเมริกา โดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ของสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเอสเอด (USAID) และ องค์การยูนิเซฟ ยังคงสนับสนุน

ประเทศไทยในการต่อสู้กับโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้แจกจ่ายกระบอกฉีดยา

 หรือไซริงก์เกือบ 3 ล้านชิ้นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดไปยัง

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยใน

โอกาสสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลกซึ่งตรงกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน

ของทุกปี 

นอกจากนี้ การสนับสนุนของยูเอสเอดและยูนิเซฟครั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยที่จำเป็น ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน และการช่วยให้ประชากรกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชากรรายได้น้อย แรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ตาก และจังหวัดชายแดนใต้ เช่น สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เข้าสู่ปีที่สาม และสร้างความเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงกับทุกชีวิตในทุกพื้นที่  โดยประชากรกลุ่มเปราะบางที่สุดยังคงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ในวันนี้เท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกหลายปีหากเราไม่เร่งจัดการกับปัญหาต่าง ๆ นั่นหมายความว่าความร่วมมือและความช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรเหล่านี้ยังคงมีความจำเป็น ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับยูเอสเอดและภาคีต่าง ๆ เราจะยังคงเร่งเข้าถึงช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางที่สุดเพื่อไม่ให้มีใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”  

ดร. สตีเวน จี โอลีฟ ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย กล่าวว่า “กระทั่งถึงปัจจุบัน ยูเอสเอดได้ให้ความช่วยเหลือด้านโควิด-19 เป็นมูลค่ามากกว่า 409 ล้านบาท (12.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งรวมถึงการจัดส่งวัคซีน mRNA โดยสหรัฐอเมริกาจำนวน 2.5 ล้านโดสให้กับรัฐบาลไทย ความช่วยเหลือครั้งล่าสุดจากยูเอสเอดยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยที่จะทำงานร่วมกันบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาด การทำงานเคียงข้างกันเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง”

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดเมื่อต้นปี 2563 ยูเอสเอดได้มอบเงินสนับสนุนแก่ยูนิเซฟจำนวน 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุดในประเทศไทย

ความช่วยเหลือล่าสุดจากยูเอสเอด ซึ่งมีมูลค่า 1.45 ล้านเหรียญสหรัฐ มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีน และการส่งเสริมให้คนฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค เครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง ไซริงก์และน้ำยาละลายวัคซีน เพื่อช่วยประเทศไทยรับมือกับโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ตาก สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้มีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ในการปกป้องตนเองและชุมชนจากโรคโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุมชนซึ่งรวมถึงเยาวชนและอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะสามารถให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลวัคซีนที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถช่วยติดตามผู้ป่วยใหม่ และช่วยตรวจหาเชื้อในชุมชน  อาสาสมัครยังได้เข้าเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพเบื้องต้น อำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล และบรรเทาผลกระทบทางด้านจิตใจจากการระบาดของโรคโควิด-19

ภายใต้การสนับสนุนครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังจัดทำการศึกษาผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อเด็กและครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลการศึกษาจะส่งให้กับภาครัฐบาล ภาคสังคม และพันธมิตรภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงบริการและให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้วิทยุชุมชน ผู้นำทางศาสนา และผู้นำชุมชนจะช่วยกระจายข้อมูลเรื่องการป้องกันโควิด-19 และความรู้ด้านวัคซีนไปยังทั่วทุกเขตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภาคีพันธมิตรในการดำเนินการนี้ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์พัฒนาสังคม และองค์กรทางด้านการพัฒนาสังคมประกอบด้วย กลุ่มลูกเหรียง มูลนิธิโกมลคีมทอง มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.