Header Ads

WINMED จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 65 เคาะจ่ายปันผล 0.065 บาท

 

WINMED จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 65 เคาะจ่ายปันผล 0.065 บาท


          ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานคณะกรรมการบริษัท ( แถวล่าง ที่ 2 จากขวา ) นายนันทิยะ ดารกานนท์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( แถวล่าง ที่ 2 จากซ้าย ) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 จำนวน 0.065 บาท/หุ้น จ่ายปันผล 11 พ.ค. 2565 พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid- 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล กรุงเทพฯ  เมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.