Header Ads

SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลหุ้นละ 0.04 บาท

SMART จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลหุ้นละ 0.04 บาท


นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นางธิดา  ธรรมสาโรช (ที่ 3 จากซ้าย)  ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)(SMART) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2564 จำนวน 0.04 บาท/หุ้น Record date 29 เม.ย. 2565 จ่ายปันผล 20 พ.ค. 2565 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid- 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารชลประทีป อ.เมือง จ.ชลบุรีเมื่อเร็ว ๆ นี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.