Header Ads

PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

PPS จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายประสงค์ ธาราไชย (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ดร.พงศ์ธร ธาราไชย (แถวหน้าซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธัช ธงภักดิ์ (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท ดร.ธีรธร ธาราไชย (แถวหลังขวา) กรรมการบริษัท  พร้อมคณะกรรมการบริษัท บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 พร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายอัฐวุฒิ ปภังกร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ. โปรเจค  แพลนนิ่ง เซอร์วิส เมื่อเร็วๆนี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.