Header Ads

‘สินิตย์’ มอบ ‘กรมเจรจาฯ’ ลุยอุดรธานี ปูทางสินค้าแมลง-สมุนไพรแปรรูป-ผ้าทอมือ รุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA

             

สินิตย์’ มอบ กรมเจรจาฯ’ ลุยอุดรธานี  

ปูทางสินค้าแมลง-สมุนไพรแปรรูป-ผ้าทอมือ รุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA 

สินิตย์’ มอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่อุดรธานี ปูทางให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สร้างแต้มต่อทางการค้าในตลาดต่างประเทศ ทั้งสินค้าแมลง สมุนไพรแปรรูป และผ้าทอมือ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมนำทัพผู้เชี่ยวชาญร่วมวิเคราะห์สินค้า แนะกลยุทธ์การทำตลาด และชี้ช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อพบปะกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพ พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี”รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานจากการลงพื้นที่เมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้สอดรับกับนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมฯ ได้สำรวจศักยภาพสินค้าแมลงกินได้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบัวแดง และผ้าทอมือ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์การทำตลาด การเจาะตลาด และการขยายช่องทางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากขึ้น โดยเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำและตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และทำให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการค้าและแข่งขันในตลาดโลก  

ทั้งนี้ กรมฯ ยังได้หารือกับบริษัทแมลงรวย จำกัด อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ผลิตแมลงอบกรอบ แมลงแช่เย็นแช่แข็ง ผงจิ้งหรีด เวย์โปรตีน และคุกกี้ผงแมลง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการส่งออก สำหรับสินค้าแมลงที่บริโภคได้ ประเทศคู่ FTA 18 ประเทศ ของไทย ได้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าจากไทยแล้ว นอกจากนี้ สินค้าแมลงยังมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดสูงมาก ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นสินค้า Future Food หรืออาหารแห่งอนาคต และเป็นโปรตีนทางเลือกที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่และผู้รักสุขภาพ  

นางอรมน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์นาบัวปาร์ค อำเภอเพ็ญ เพื่อสนับสนุนการเป็นฮับสมุนไพรของอุดรธานี โดยนาบัวปาร์คเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรที่ครบวงจรและจำหน่ายสินค้าจากสมุนไพรบัวแดง ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นนำมาแปรรูป ได้แก่ ยาหม่อง บาล์ม สครับผิว ชา เค้ก และคุกกี้ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติและเลี่ยงการใช้สารเคมี ทำให้สมุนไพรเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่ภาคธุรกิจกลุ่ม Health & Wellness ในตลาดโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้น โดยนำไปใช้เพื่อการผลิต อาทิ เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สปา ทั้งนี้ คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 166 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2573 และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติจากบัวแดง มีสีทนทาน สวยงาม เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากสีธรรมชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกรมฯ ได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถขยายการส่งออกไปตลาดโลก โดยใช้ประโยชน์จาก FTA


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.