Header Ads

FTE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไฟเขียว ปันผลหุ้น – เงินสดรวม 0.05556 บาทต่อหุ้น

FTE จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไฟเขียว ปันผลหุ้น – เงินสดรวม 0.05556 บาทต่อหุ้น


นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (กลาง) ประธานกรรมการ นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)        จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตรา 10:1 และปันผลเป็นเงินสดรวม 0.05556 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณ 93.81% ของกําไรสุทธิฯ จ่ายปันผล 10 พ.ค. 2565 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  เมื่อเร็วๆนี้

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.