Header Ads

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมจัดอบรมวิทยากรด้านการรีไซเคิล ในโครงการ Rayong Less-Waster

  

อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมจัดอบรมวิทยากรด้านการรีไซเคิล

ในโครงการ Rayong Less-Waster


บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับพันธมิตรในโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastic จัดกิจกรรมในโครงการ Rayong Less-Waste เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่มีการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยไอวีแอลได้ร่วมจัดนิศทรรศการ และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรีไซเคิลแก่วิทยากร (Train the Trainerให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต และเขต จำนวน 193 คน จาก 149 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา จังหวัดระยองทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกและการจัดการอย่างถูกวิธี และแนะแนวทางการเขียนโครงการเพื่อปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนให้สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.