Header Ads

ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

 

ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม               และให้โอกาสแก่เยาวชนได้ฝึกทักษะความสามารถทางด้านศิลปะ โดยมี  คุณกฤษดา วงศ์อารยะ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน พร้อมด้วย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการการตัดสิน ร่วมงานดังกล่าว ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

เรียงจากซ้ายไปขวา

  1. รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์           คณะกรรมการตัดสิน
  2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน               คณะกรรมการตัดสิน
  3. คุณกฤษดา วงศ์อารยะ                              บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  4. นายผดุงศักดิ์ บุญสาร                               ผู้รับรางวัล
  5. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย                รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  6. ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์                         ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7. รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์              คณะกรรมการตัดสิน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.