Header Ads

แพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก รพ. กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

แพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก รพ. กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย 

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 

 

โรงพยาบาลกรุงเทพ เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ร่วมค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกช่วงอายุ 6-15 ปี เพื่อให้ลูกสามารถค้นพบตัวตนและหาพรสวรรค์ที่แท้จริงได้ถูกทาง กับแพ็กเกจถอดอัจฉริยะภาพลูกรัก ค้นหาพรสวรรค์ลูกแต่เล็ก ต่อยอดเด็กสู่อัจฉริยะ ผ่านเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากล ดูแลโดยนักจิตวิทยาและแพทย์พัฒนาการเด็ก ช่วยส่งเสริมและต่อยอดความสามารถลูกได้อย่างถูกต้องเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ประกอบไปด้วย ชุดตรวจวัดความสามารถขั้นพื้นฐาน ที่มาพร้อมกับการตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Progressive Matrices วัดการเชื่อมโยงทางความคิดการวิเคราะห์ข้อมูล วัดความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ซับซ้อน การแก้ปัญหาและการถ่ายทอดทางความคิด  เน้นทดสอบจากภาพ รับบริการได้ 2 ครั้ง ราคา 5,500 บาท ชุดตรวจวัดความสามารถขั้นสูง ตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐาน WISC-IV  เน้นทดสอบภาษา คิดวิเคราะห์ สมาธิ ความจำ ที่ได้จากการเห็นและได้ยิน รับบริการได้ 2 ครั้ง  ราคา 7,000 บาท และชุดตรวจวัดเชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ ดูความถนัดทางอาชีพในอนาคต เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมและอุดมศึกษา กับการตรวจด้วยเครื่องมือมาตรฐาน WISC-IV และ MBTI เพื่อวัดความสามารถทางภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์ วัดสมาธิ ความจำ การคงระดับสมาธิ วัดบุคลิกภาพเพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะสม รับบริการ 2 ครั้ง  ราคา 9,000 บาท ราคาทั้งหมดนี้ รวมค่าแพทย์พัฒนาการเด็ก ค่านักจิตบำบัดสำหรับการทดสอบ และการให้คำปรึกษาแล้ว สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้– 31 ธันวาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย โทร. 0-2755-1213, 0-2310-3006, 0-2755-1006 หรือ Contact Center โทร. 1719 แอดไลน์ Line@bangkokhospital  หรือ www.bangkokhospital.com 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.