Header Ads

ผู้ถือหุ้น “PIMO-ไพโม่” ไฟเขียว!! จ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 64 หุ้นละ 0.045 บาท

 

ผู้ถือหุ้น “PIMO-ไพโม่” ไฟเขียว!!

จ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 64 หุ้นละ 0.045 บาท

 ผู้ถือหุ้น “PIMO-ไพโม่” ไฟเขียว!! จ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 64 หุ้นละ 0.045 บาท รับเงิน 24 พ.ค.65 ด้านหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ปลื้ม!! ออเดอร์ล้น ล่วงหน้า 8 เดือน มั่นใจหนุนเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนทำได้ 1,030.58 ล้านบาท

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO-ไพโม่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักได้แก่ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Motor) มอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป (Induction Motor) เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระว่ายน้ำ มอเตอร์สำหรับปั๊มบ้าน (Submersible Pump,Pool Spa Pump and Home Pump) เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.063 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 39,644,989 บาท

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.018 บาท รวมเป็นเงิน 11,096,382 บาท คงเหลือเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 28,548,607 บาท โดยในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

“วันนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ อนุมัติวาระการประชุมทุกวาระ นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกๆ คนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้บริษัทฯ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยในอนาคตบริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ” นายวสันต์ กล่าว

ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่ผ่านมามีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สำหรับช่วง 3 ปี เท่ากับร้อยละ 23.87 โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2562 ถึงปี 2563 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.22 และระหว่างปี 2563 ถึงปี 2564 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.52 โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในระหว่างปี2562-2564 ประกอบด้วย 1.มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ 2.มอเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม 3.เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่งและมอเตอร์สำหรับสระและสปา และ 4.รายได้ขายอื่นๆ

นายวสันต์ กล่าวต่อไปว่าในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20% จากปี 2564 ที่ทำได้ 1,030.58 ล้านบาท เนื่องจากมีออเดอร์เต็มไปล่วงหน้า 8 เดือนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งพัฒนากลุ่มมอเตอร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หลังรับอานิสงส์ความต้องการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงทำให้บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศึกษาและพัฒนา จนสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับลูกค้า โดยคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาและเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.