Header Ads

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 


 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษาประจำ

ปีการศึกษา 2567”


มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://vichaisrivaddhanaprabha.com/scholarship-th/ ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ถึง มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.