Header Ads

คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม การวางแผนชีวิตด้วย “พินัยกรรมชีวิต” (Living Will)


คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดโครงการเผยแพร่

ความรู้สู่สังคม การวางแผนชีวิตด้วย “พินัยกรรม

ชีวิต” (Living Will)


วันนี้ (ก.พ. 2567)  ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ “พินัยกรรมชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศ.ดร. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการของเยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม และศาสตราจารย์ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และ พญ.นาฎ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการด้านผู้สูงอายุ 

เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆของการทำพินัยกรรมชีวิต ที่ทุกคนควรทำไว้ และการวางแผนชีวิตด้วย “พินัยกรรมชีวิต” หรือ “Living Will” จึงเป็นทางใหม่ที่จะสร้างความสวยงามกับการจากไปด้วยการวางแผนในช่วงวาระสุดท้าย ผ่านหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อการยื้อการตายในวาระสุดท้ายของตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ตาม ม.12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook Live ของเพจ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอีกด้วย

#SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะนิติศาสตร์ #LAW #SripatumUniversity

ศรีปทุม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมอีกด้วย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.